Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Produkty  PlayBlok


PlayBlok

Akce: Stavebnice LEGO k nákupu tvarovek PlayBlok

Nakupte tvarovky PlayBlok v minimální hodnotě 50.000,- vč. DPH a jako dárek od nás dostanete stavebnici LEGO. Více o akci LEGO jako dárek

 

Dokonalý stavební systém PlayBlok

Nový jedinečný systém betonových tvarovek, které mají zkosené hrany – fazetky.Tyto tvarovky svojí rozměrovou přesností umožňují výstavbu bez použití malty nebo jiného tmelu.Spolupůsobení konstrukce pro přenos tlakové síly je zajištěno pouze přenosem smykových sil třením v kontaktu mezi povrchy tvarovek. Stavba s těmito tvarovkami se doslova stává hrou , je rychlá a výsledek je mnohem vzhlednější a levnější než spárované stěny a zahradní zídky, díky základním modulovým rozměrům šířka 400 mm a výška 200 mm ušetříte 1 tvarovku na 1 m².

t    t

Do řady PlayBlok jsou řazené konkrétně tvarovky KBF a Wallfish. Tvarovky KBF jsou vyráběné v přesných geometrických útvarech kvádrů či kostek, zatímco tvarovky Wallfish jsou na pohledových stranách  obloukově zvlněné, v půdorysu vlastně představují tělo ryby (fish = ryba , wall = zeď, zídka, stěna), proto tvarovky Wallfish nabízí velmi zajímavý plastický tvar zdiva do vlny, jako by jste se divali na zvlněnou hladinu rybníka.

de  g  gg

 

 

Systém PlayBlok je vysoce variabilní a lze s jeho použitím vytvářet oplocení různého tvaru, výšky, šířky plotového pole dle přání zákazníka. Vždy musí být dodrženy podmínky stability a statické funkce konstrukce. Tvarovky jsou testované státními zkušebnami a všechny jejich komponenty procházejí laboratorními testy . Systémy řízení a produkty jsou certifikovány a dozorovány autorizovanou osobou AO 227 Certifikační společností VÚPS Praha

Povrch těchto tvarovek může být hladký, štípaný nebo škrábaný a dodávají se v těchto barevných odstínech přírodní, barevná, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09.

dd  sss  ss

Technologické zásady výstavby se systémem PlayBlok

 • Základními modulovými rozměry systému je šířka 400 mm a výška 200 mm , které jsou tak plně kompatibilní s modulovým rozměrem zdiva z tvarovek KB . Rozměry zdiva včetně stavebních otvorů se snažte volit tak, aby odpovídali násobku těchto modulových rozměrů
 • Prostorovou stabilitu zdiva zajišťují vnitřní železobetonové  výztuhy umístěné souvisle ve vybraných dutinách po výšce zdiva. Ostatní dutiny zůstávají nevyplněny
 • Zdivo sloupků a plotového pole bude vzájemně svázáno betonářskou výztuží
 • Betonové tvarovky se usazují na základový pás na skladbu na sucho. Tvar a rozměr, polohu základové spáry a další specifika základové konstrukce musí odpovídat statickému působení plotové stěny. Jeho návrh by měl provést zkušený místně znalý odborník
 • Dutiny ve tvarovkách jsou určeny pro vyplnění betonovou směsí pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro umístění výztuže ze statických důvodů.Výztuž musí být kotvena do základu alespoň na minimální kotevní délku.
 • Dodržujte elementární technologické zásady betonáže s všeobecnou platností jako jsou výstavba mokrým procesem při min. teplotě vzduchu  +5˚C, přiměřená relativní vlhkost vzduchu při výstavbě, ochrana konstrukce v průběhu výstavby před deštěm nebo ostrým sluncem. V žádném případě výplňový beton tvarovek při tvrdnutí a zrání neprolévejte vodou!
 • Plotová stěna musí být izolována od zemní vlhkosti, a to ve spáře nejbližší vyšší od úrovně okolní zeminy. Pro izolaci lze použít jak asfaltové pásy, tak i hydroizolační nátěry.
 • Pro provádění betonáže do dutin tvarovek doporučujeme Výplňový beton KB-BLOK systém, který obsahuje optimální poměr složení, plastifikační a jiné chemické příměsi, nebo jiný beton minimální pevnostní třídy C 16/20. Složení čerstvé betonové směsi musí obsahovat kamenivo maximální frakce 8-16 mm. Zároveň doporučujeme do směsi přidat plastifikační příměsi pro dosažení optimální měkké konzistence betonu s minimem vložené reakční vody.
 • Čerstvá betonová směs musí být pro vložení do dutin tvarovek měkké konzistence, nikoli řídké konzistence! Vložený beton musí být v dutinách hutněn. Nejvhodnější je pro tento účel tyčový vibrátor nebo hutnění  vpichy tyčí. Betonáž provádějte pro max. 4 vrstvy tvarovek najednou.
 • Betonáž do dutin provádějte k horními líci tvarovek a následně zarovnejte do roviny,
  tak aby nevznikaly na horním líci tvarovek nerovnosti. Beton může vlivem
  klimatických změn nabývat o 1 - 2 mm. Toto nabývání betonu eliminuje
  mrazuvzdorné flexibilní lepidlo nanášené na plotovou stříšku o tl. 2mm. Styčné spáry
  plotových stříšek taktéž těsníme pomocí mrazuvzdorného flexibilního lepidla.
 • V nejkratším možném termínu plotovou stěnu zakryjte zákrytovými nebo jinak ochraňte před vniknutím dešťové vody. Tuto ochranu je nutné provádět i v průběhu výstavby zdiva.
 • Zdící tvarovky PlayBlok neumožňují půlení jednoduchým způsobem. Pro účely skladebného rozměru používejte tvarovky – půlky. Pro jiné rozměrové úpravy je možné tvarovky řezat, vrtat nebo štípat.
 • Po výstavbě je možné zdivo ošetřit hydrofobním nátěrem, který zvýší vodoodpudivé vlastnosti povrchu. Sníží se tak riziko možného znečištění povrchu z okolního povrchu.

swe  r

y    aa

PlayBlok - Nabídka produktů
Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou Tvarovky PlayBlok výšky 100 mm Tvarovky WallFish
Obkladové tvarovky PlayBlok Tvarovky PlayBlok s pravoúhlou fazetou Věncové tvarovky se zkosenou fazetou
Zahradní udírny a grily PlayBlok

KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY