Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Produkty  Technická část  Dlažba  Podkladové vrstvy


Podkladové vrstvy

Skladba podkladové vrstvy je přímo závislá na konkrétních geologických poměrech a předpokládaném zatížení budoucí plochy. U větších staveb doporučujeme investorům a stavebníkům poradit se v tomto ohledu s odborníkem. Nejvhodnějším materiálem pro podkladovou vrstvu je drcené kamenivo od frakce 32/63; 16/32; 11/22; 8/16 a pro vrchní vrstvu tzv. kladecí je nejvhodnější frakce 4/8, popř. 2/5. Velký důraz je nutno klást na správné a kvalitní zhutnění jednotlivých podkladových vrstev, a to vždy po jednotlivých vrstvách.

Podkladovou vrstvu je třeba nejprve vyspádovat a následně zhutnit. Po kvalitním zhutnění podkladové vrstvy provedeme vrchní (tzv. kladecí) vrstvu. Tato kladecí vrstva se již nehutní. Jako pomůcku pro srovnání vrchní kladecí vrstvy můžeme použít např. profilovou lať s vhodným vedením. Z hlediska praxe doporučujeme připravit pouze tu část vrchní vrstvy, na kterou se bude tentýž den provádět pokládka zámkové dlažby.

Pro urovnání kladecí vrstvy je možné též využít již zabudované obrubníky. Optimální tloušťka kladecí vrstvy je 3-5 cm. Při provádění kladecí vrstvy je nutné počítat s poklesem dlažby po zhutnění, a to až o 1 cm.

Orientační vzory podkladních vrstev


KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY