Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Produkty  Technická část  Ploty  Tvarovky KB  Přípravné práce


Ploty

Tvarovky KB

Přípravné práce

Zemní práce se provádějí dle typu zeminy. Základový pas se ve standardních případech provádí šířky 40 cm a hloubky také 40 cm. Základový pas je nutné podsypat štěrkovým ložem mocnosti min. 200 mm. U zemin namrzavých a rozbřídavých je nutné, aby základová spára štěrkového polštáře byla v nezámrzné hloubce. Před zalitím základů je třeba rozměřit sloupky a zeď. Při betonování se kotví armatura do hloubky základů 40× průměr armatury ve vzdálenosti sloupků. U plotové zdi je nutné kotvit armaturu průběžně po celé délce základu. Základy se provádějí podle typu zeminy. Základ je možné vybetonovat 5 až 20 cm nad terén, nebo je možné jej vybetonovat do výšky pouze 10 cm pod úroveň terénu a použít jednu řadu hladkých tvarovek.

Při malé únosnosti zeminy je nutné rozšířit základovou spáru pasu, event. rozšířit štěrkové lože.

Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým penetračním nátěrem nebo lepenkou.


KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY