Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Produkty  Tvarovky KB


Tvarovky KB

Tvarovky KB

Společnost KB-BLOK systém, s.r.o. již od roku 1992 rozvijí systém betonového zdění KB-BLOK systém, který využívá vynikající vlastnosti betonu, zejména jeho vysokou pevnost v tlaku a trvanlivost povrchu tvarovek. Při rozvoji tohoto stavebního systému byly a jsou využívány bohaté zkušenosti ze zahraničí, především z USA, kde má tento druh stavění téměř stoletou tradici a již také několikaleté vlastní zkušenosti. KB-BLOK systém dnes nabízí několik ucelených řad zdících tvarovek s různými variantami povrchové úpravy, od hladkého povrchu přes štípaný, omílaný až po broušený. Tento stavební systém představuje komplexní systém modulového zdění, který lze aplikovat prakticky u všech typů staveb. Realizace staveb z přesných vibrolisovaných tvarovek je náročná na přesnost zdění, ale ve svém principu je jednoduchá a lze ji realizovat "od základů po střechu". Tento stavební systém je určený pro stavby zděných plotů a plotových zdí, rodinných domů a nízkopodlažních obytných budov. Dále pro stavby průmyslových, zemědělských  a skladových hal, pro stavby jednotlivých i řadových garáží atd. Realizační možnosti jsou skutečně neomezené.

š rr

Tvarovky pro pozemní stavitelství

Společnost KB-BLOK systém, s.r.o. již před lety zavedla systém řízení jakosti podle normy ISO 9001, který byl v roce 1999 úspěšně cetifikován Certifikační společnosti VÚPS, s.r.o. Praha. V roce 2001 proběhla druhá certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001, který zajišťuje ochranu životního prostředí . Tyto dva systémy jsou vzájemně propojeny a v rámci interních postupů při řízení procesu realizace produktů umožňují společnosti reagovat na požadavky zákazníků. Výsledkem jsou výrobky dodávané zákazníkům v zaručené vysoké kvalitě , současně se zárukou ekologické šetrnosti vůči životnímu prostředí během vlastní výroby produktů a během jejich používání na stavbách. V průběhu roku 2001 proběhla přestavba systému jakosti podle požadavků nové normy ISO 9001:2001. Celý systém řízení společnosti je přepracován do Integrovaného systému řízení zajišťující propojení stávajících systémů jakosti a ochrany životního prostředí se systémem péče o  ochranu zdraví a bezpečnost práce podle zásad Bezpečného podniku Českého úřadu bezpečnosti práce. Zásady jsou stanoveny podle požadavků britské normy BS 8800.

fgd  tg

 

12 zásad zdění s KB-BLOK systémem

 1. Nejlepších výsledků při zdění s materiály KB-BLOK systému dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je  8-10 mm. Pokud si nejste jisti přesností tloušťky malty, používejte raději pomůcky pro zdění.
 2. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu. Doporučejeme naši Speciální zdící směs KB -BLOK systém.
 3. Spárování provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování.
 4. Při osazování tvarovky používejte gumovou nebo dřevěnou paličkou.
 5. Dodržujte elementární technologické zásady s všeobecnou platností, jako je zdění a betonování výztuží při minimální teplotě +5 ˚C a minimální teplotě betonové směsi +7 ˚C.
 6. Dutiny ve tvarovkách nejsou určeny pro vyplnění betonovou směsí, pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika a na základě projektové dokumentace. Pro výplň dutin betonových tvarovek používejte beton C16/20 měkké konzistence. Doporučejeme vyplňový beton KB-BLOK systém.
 7. Vložený beton se hutní , např. vpichy  ocelovou tyčí.
 8. Betonáž do dutin provádějte k horními líci tvarovek a následně zarovnejte do roviny, tak aby nevznikaly na horním líci tvarovek nerovnosti. Beton může vlivem klimatických změn nabývat o 1 -2 mm. Toto nabývání betonu eliminuje mrazuvzdorné flexibilní lepidlo nanášené na plotovou stříšku o tl. 2mm. Styčné spáry plotových stříšek taktéž těsníme pomocí mrazuvzdorného flexibilního lepidla.
 9. Většina zdících tvarovek KB-BLOK má dělící drážku pro půlení dle potřeby skladby zdiva.  Pro jiné rozměrové úpravy je nejlepší tvarovky řezat nebo vrtat.
 10. Při zdění věnujte zvýšenou pozornost čisotě zdění zdění tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovky.
 11. Základním modulem systému je šířka i výška 200 mm. Vnější rozměry stavby proto volte      tak, aby odpovídaly násobku modulu 200 mm.  Rovněž výška jednotlivých pohledových       prvků na fasádě by měla být násobkem 200 mm.
 12. Vnější rozměry stavebních otvorů, především oken a dveří, by měly mít velikost odpovídající násobku 200 mm.

 

hh gtg

 

Tvarovky KB - Nabídka produktů
Hlavní tvarovky šíře 200 mm Tvarovky výšky 90 mm Věncové tvarovky šíře 200 mm
Vedlejší tvarovky šíře 150 mm Vedlejší tvarovky šíře 300 mm Tvarovky šíře 100 mm
Obkladové tvarovky Doplňkové tvarovky Ztracené bednění
Doplňky ke tvarovkám

KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY