Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Produkty  Zahradní architektura


Zahradní architektura

Zahradní architektura

 

Základ betonové zahradní architektury představují bloky pro opěrné zídky a zdi, zpevnění svahů či vytváření oddělených ploch, kam patří třeba i palisády či obrubníky. Tradiční stálicí je i betonová dlažba a další betonové výrobky určené pro zahradu. Betonová zahradní architektura je určena pro zkrášlení zahrady bezúdržbovými prvky a dosažení praktického užitku všude, kde je to třeba. Kombinovat lze různě probarvené materiály, nebo se můžete držet jednotného stylu.

 

Opěrné zdi a zídky GARDEN STONE

Systém zahradních opěrných zdí GARDEN STONE je určen pro okrasné zdi a zídky, dělící stěny, zídky pro překonání výškového rozdílu a další účely. Jednotlivé terasy mezi zídkami lze účelně propojit začleněním schodiště. GARDEN STONE umožňuje i vytváření vypouklých a vydutých oblouků, zaoblení a rohů, lze jím i zvýšit záhony.

Stavba takové zdi je velice jednoduchá. Využijeme zámku na spodní hraně bloků. Položení je přesné, přitom automaticky vzniká odskok každé řady o 15 mm, čímž vytvoříme mírný náklon proti svahu a zeď tak stabilizujeme. Jednotlivé bloky váží 9 kg a umožňují tak snadnou a rychlou manipulaci při výstavbě. Na sebe smíme skládat maximálně 9 vrstev, jednotlivé zídky tedy nesmí být vyšší jak 90 cm. V opačném případě by již byla ohrožena stabilita. Bloky jsou nabízené se štípaným či hladkým povrchem, ve více základních barevných provedeních. Bloky GARDEN STONE jsou nabízené i v úpravě „grind“ - opět se štípaným či hladkým povrchem.

Základ zídky je doporučován široký 50 cm a hluboký 15 až 20 cm. Na dno takto hlubokého výkopu se ukládá 5 cm silná ložná vrstva písku či štěrkopísku a na ni ukládáme první, takzvaně „utopenou“ řadu bloků GARDEN STONE. Velmi důležitá je nivelace první ložné řady do naprosté roviny, pomůžeme si vodováhou a gumovou paličkou. Každá dokončená vrstva (řada) vždy vyžaduje zhutněný zásyp, který se provádí do vzdálenosti 30 cm za zdí. Ideální je zásypový štěrkopísek, nesmí se používat běžná zemina či ornice. Při výstavbě je velmi praktickou pomůckou „montážní svěrka.“ Další řady vždy pokládáme odskokem o polovinu prvku spodní vrstvy (stejně jako běžnou cihelnou vazbu). Tak jsou jednotlivé vrstvy díky zámečku vzájemně zajištěné, aniž bychom museli použít jakékoli pojivo. Výstavba probíhá suchou cestou, bez malty či betonu. Jednotlivé bloky se pokládají odzadu zaklesnutím zámečku na zadní hraně bloků spodní řady a položením pohledovou částí směrem dopředu. Teprve poslední řada se doporučuje lepit mrazuvzdorným tmelem či silikonem, nezbytné to však v zásadě není.

h       hh

 

b

 

 

Opěrné zdi a zídky GEOGARDEN STONE

Oproti předchozímu typu mají tyto bloky shora pět pozic otvorů pro spojovací kolíčky a zdola osazovací drážku v místě třetího a zároveň největšího otvoru. Když se spojovací kolíky osadí do třetí pozice od líce, bude líc opěrné zdi svislý, pokud do čtvrté, bude líc opěrné zdi odkloněn od svislé osy o cca 10o a odszazení jednotlivých vrstev bude 18 mm. Pokud se kolíky osadí do páté pozice, bude líc zídky odkloněn o 20o a odsazení jednotlivých vrstev bude činit 36 mm. První dvě pozice pak slouží k předsazení před svislý líc o 18 či 36 mm. Dosáhneme tak plastického tvaru zídky a jejích různých sklonů.

                                         d

 

ZIQ ZAQ BLOK

ZIQ ZAQ BLOK je líbivý svým lichoběžníkovým tvarem, díky kterému můžeme dosáhnout široké řady kombinací tvarů. Z těchto bloků lze postavit rovnou zeď, nebo zeď různě tvarovanou do vypouklých i vydutých oblouků. Případný oblouk bude mít vnitřní průměr 60 cm. Postavíme i stínící zídky, ochranné zdi proti sesuvu zeminy, schody či opěrné zídky až do výšky 120 cm, stejně jako hlukové bariéry či zázemí pro posezení při grilování nebo třeba dětské pískoviště. Bloky využijeme i jako ohraničení trávníků a okraje zámkové dlažby. Najdeme však i mnohá další využití. Obě čelní strany jsou štípané a ostatní strany hladké, nabízena je i povrchová úprava gring, kdy je blok štípaný ze všech stran a opěrná zídka může být přímá i různě tvarovaná. Další variantou je GEOZIQZAQ BLOK, opatřený pěti řadami otvorů shora a průběžnou drážkou zdola. S těmito bloky dosáhneme rozmanitého plastického výrazu opěrné zídky.  

                                          j

 

KB PALISÁDY

Nabídku betonových bloků pro opěrné zídky doplňují betonové palisády. Používají se k ohraničení vydlážděných ploch a záhonů, překonání malých výškových rozdílů terénu a pro stavbu schodišťových stupňů. Snadno jimi budeme lemovat i velmi nepravidelné tvary nebo obloukové segmenty zahrady. Palisády můžeme ukládat v jedné linii či střídavě s odsazením cca 2 cm. Kombinovat přitom lze i barvy.  

ss      gg

GEOSTONE mini a CUP STONE

„Mini bloky“ GEOSTONE jsou určené především pro dotváření zahradní architektury. Jsou navržené tak, aby působily esteticky. Hodí se především do svažitého terénu. Vytvořit můžeme jemnější i hrubší členění. Bloky jsou nabízené štípané i hladké a jsou přímo určené k výsadbě rostlin do otvorů. Za stejným účelem byly vyvinuté i bloky truhlíkového tvaru CUP STONE. Opět jsou nabízené hladké či štípané a v šesti základních barvách: přírodní, červené, hnědé, černé, žluté a bílé. Zdola mají ozub pro snadnější usazení a shora drážku pro zavlažovací trubku. Tyto truhlíkové bloky použijeme samostatně i v kombinaci s dalšími prvky betonové zahradní architektury. Snadno s nimi vytvoříme opěrné svahy, které ožijí výsadbou okrasných rostlin. Jelikož tyto truhlíky nemají dno, mohou kořeny rostlin volně prorůstat do spodních vrstev, čímž si zajistí vláhu. Kromě osázení rostlinami lze dutiny třeba vyplnit štěrkem. Bloky CUP STONE lze ukládat na běhounovou vazbu s převazbou o polovinu tvarovky v následující vrstvě nebo na střih, kdy vznikne netradiční konstrukce. Snadno vytvoříme vodorovné stupňovité vyztužení svahu i obloukové tvary. Kombinovat je opět lze s více betonovými prvky.

ff     hh

 

BARRIER BLOK

Tvarovky BARRIER BLOK jsou určené k výstavbě opěrných stěn. Uzavírají nabídku betonových prvků pro suché zdění v zahradě. Překvapí nejen svou důmyslnou konstrukcí, ale i zvýšenou stabilitou díky vkládání geomříží. Výstavba přitom probíhá opět suchou cestou. Stavět lze kdykoli, i za nepříznivých klimatických podmínek. Bezmaltové suché spoje umožňují relativně malé posuny a deformace mezi jednotlivými díly, aniž by docházelo k poruchám stěn a nevzhledným trhlinám.  

                                 kk

 

NÁŠLAPNÝ KÁMEN

Pokud nechcete na své zahradě monolit pravidelně dlážděné cesty, který v zásadě nerozbijí ani různě zakřivené a obloukové tvary, stačí v určitých rozestupech pouze „usadit kameny.“ A právě k tomu jsou určené betonové nášlapné kameny. Uložení je přitom velice jednoduché, kameny se ukládají přímo na terén. Z nášlapných kamenů navíc snadno vytvoříme i dostatečně široké schodiště originálního tvaru a vzhledu.

df     s

 

DLAŽBY

No a pokud přece jen nedáte dopustit na pravidelnou geometrii dlažby, můžete si vybrat mezi vibrolisovanými dlažbami UNIVYŠEHRAD, UNIHOLAND, dlažbou CIHLA a velkoplošnou dlažbou CIHLA

d         c

 

Zahradní architektura - Nabídka produktů
WINE BLOK GARDEN STONE ZIQ ZAQ BLOK
KB PALISÁDY CUP STONE BARRIER BLOK
NÁŠLAPNÝ KÁMEN KB vegetační tvárnice UNIVYŠEHRAD
UNIHOLAND Dlažba CIHLA KB zahradní obrubníky
GEOSTONE - mini Velkoplošná dlažba cihla

KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY