GEOSTONE FLAT 3/4 štípaný Přírodní

Prvek GEOSTONE – FLAT tříčtvrťák je součástí uceleného konstrukčního systému GEOSTONE®, který se používá především pro vytváření různých tvarů obřích opěrných zdí, stěn a svahů o různých sklonech, ale i malých terasovitých zídek. Pohledová strana prvku je štípaná (povrch připomíná hrubý kámen se znatelnou texturou kameniva), má plochý čelní líc a rozměry 337 x 190 mm. Systém GEOSTONE® se skládá ze čtyř základních prvků v různých modifikacích, které lze různě kombinovat a tím vytvářet různé sklony svahů a esteticky zajímavé tvary opěrných zdí s možností ozelenění v jednotlivých terasách. Jednotlivé prvky jsou navzájem spojovány kolíčkem, prostor mezi jednotlivými prvky je vyplňován štěrkovým zásypem. Vyztužení stěn se provádí geomřížemi.

Sdílet produkt - GEOSTONE FLAT 3/4 štípaný Přírodní

Vyberte způsob, jakým chcete daný produkt sdílet:

×
Rozměr: 500 x 190 x 337 mm
Povrch: Štípaný
Hmotnost: 35.83 kg/ks
Hmotnost palety: cca 1075 kg
Množství: 30 ks/paleta
Použití: Opěrné zdi, stěny, svahy, terasovité zídky...