Přeskočit na navigaci


Hlavní strana  Slovník pojmů


Slovník pojmů

Zához

Je materiál, kterým se zasype prostor mezi rubem zdi (za vyztuženým tělesem) a stěnou výkopu. Je vhodná jakákoliv anorganická zemina, která je dostupná na staveništi nebo v jeho blízkosti.

Zahradní terasa

Je to opěrný prvek, který umožní vytvořit dvě nebo více úrovní v zahradě. Mohou se složit z několika prvků KB - BLOK systému, například GARDEN STONE, ZIQZAQ BLOK, GEOSTONE řady mini, CUP STONE a nebo i jejich kombinacemi v závislosti na konstrukční výšce. Vždy se zakládají na zhutněné štěrkové lože, za čelní stěnou z betonových tvarovek se vytváří štěrkový zásyp a terén se vyspáduje tak, aby voda z terénu za zdí volně odcházela mimo konstrukci. Hmotnost (velikost) prvků se volí s ohledem na zemní tlak a podle výšky zdi. Pokud nemáte k dispozici radu zkušeného statika, kontaktujte, prosím, naše techniky. Zahradní zídka může být i volně stojící oboustranně pohledová zídka sloužící jako zástěna proti větru, nežádoucími pohledy nebo oddělující funkční plochy zahrady. Na takovéto zídky se hodí tvarovky KB, skládané řádkové zdivo SŘZ, ZIQZAQ, BARRIER BLOK nebo KB ATLAS.

Zákrytový prvek

Slouží k ukončení koruny stěny. Zabraňuje vnikání vody a nečistot do dutin tvarovek. Jednotlivé zákrytové prvky najdete v prospektu: Opěrné stěny.

Zásady zdění

Soubor technologický předpisů vydaných výrobcem, který určuje správný postup při realizaci stavebních konstrukcí ze zdících materiálů.

Zásypový materiál

Je materiál, kterým se zasypávají tvarovky opěrných stěn. Používá se tříděné a vymývané kamenivo, které vyhovuje svým zrnitostním složením.

Zatravňovaní dlažba

Jedná se o betonový prefabrikát sloužící ke zpevňování ploch, zejména pojížděných, u kterých je zároveň požadována i možnost prorůstání travou a schopnost vsakovat dešťovou vodu. Používají se zejména pro vjezdy ke garážím nebo pro parkovací stání. Ukládají se na vyrovnanou pláň a dutiny se vyplní směsí zeminy a travního semene.

Zdivo

Všechny zděné konstrukce – zdi, sloupy.

Zeď

Stěna vyzdění ze zdících elementů.

Ztracené bednění

Stavební dílce určené pro stavbu monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí bez použití systémového bednění. Po vyplnění betonovou směsí, případně vyztužení, se tyto dílce stávají součástí konstrukce. Jejich použití šetří množství betonu v konstrukci, usnadňuje a urychluje výstavbu. Používají se na základové pasy, stěny jímek, sklepů a jiných podzemních konstrukcí.


KB e-shop

On-line prodej produktů KB - BLOK. Nakupujte, kdykoli potřebujete.

Katalog barev

Prohlédněte si kompletní katalog barev KB - BLOK.

Katalog barevVýběr jazykové verze


Vyhledávání fulltextem
Vyhledávání v produktech

Přihlášení Registrace

Jdi na začátek dokumentu

Menu


Držitel certifikací
ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001.

TOP CZECH QUALITY