STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

16.3.2015

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové 
www.spsstavhk.cz

Předání cen

Dne 11. 2. 2013 proběhlo v aule Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové slavnostní předání cen Generálního ředitele vítězům studentské soutěže pod názvem „NAVRHNI DŮM Z KB - BLOKU“.

Studenti František Brynda a Martin Vaníček, kteří obsadili v soutěži 1. a 2. místo, převzali za přítomnosti vedení školy z rukou Ing. Martina Konečného, MBA, generálního ředitele společnosti KB-BLOK systém, s.r.o., věcné a finanční ceny a dostalo se jim veřejného uznání za jejich mimořádně kvalitní a profesionálně zvládnuté zpracování soutěžního zadání pod vedením Ing. Marcely Červené.

Vysoká úroveň vítězných prací vzbuzuje i do budoucna očekávání neméně kvalitních výsledků v následujících ročnících soutěže.

2. ročník soutěže ve školním roce 2011 – 2012

Další ročník soutěže zahájen. Na střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové  proběhlo slavnostní vyhlášení nového ročníku soutěže „NAVRHNI DŮM Z KB-BLOKU“. Soutěž byla otevřena ve 2 kategoriích pro studenty 3. a 4. ročníků. Podmínky soutěže, termíny a  pravidla účasti společně s přihláškou jsou k dispozici ke stažení níže. Současně se slavnostním zahájením soutěže proběhl na škole technický seminář, který vedli pracovníci naší společnosti a který byl zaměřen zejména na teoretické i praktické aspekty návrhu konstrukčních stavebních systémů KB – BLOK. Posluchači byli potencionální účastníci soutěže, tj. studenti 3. a 4. ročníků.

Úspěšný první ročník soutěže

Na jaře roku 2010 byla navázána nová spolupráce naší společnosti se Střední průmyslovou školou stavební v Hradci Králové. První ročník soutěže byl vyhlášen ve školním roce 2010-2011, a zpětně jej lze hodnotit jako velmi úspěšný. Vítězná práce pana Františka Bryndy svou výjimečnou kvalitou nastavila standard soutěžních prací velmi vysoko. Další ročník proto zahájíme s velkým očekáváním neméně kvalitních soutěžních prací.