Betonová cihla KB

Betonová zdící tvarovka v rozměrech klasické tradiční cihly je určena ke stavbě zídek a plotů, menších staveb jako jsou rozvaděče, kontrolní šachty, obezdívky komínů, podezdívky, schodiště, příčky, přizdívky sendvičových konstrukcí, zahradní architektura, apod.
Tradiční formát cihly nestárne, své uplatnění má proto i u větších staveb jako jsou rodinné a bytové domy, průmyslové budovy nebo garáže, zde se však používá spíše jako pohledová přizdívka sendvičových konstrukcí či vnitřní zdivo.

Vybírat můžete z různých variant, povrchových úprav i barev. Cihla dutá betonová je oproti plné cihle díky dutinám připravená na případné vyztužení konstrukce a nevyplněné dutiny slouží jako tepelný izolant.
Oblíbenou variantou je Cihla plná pohledová, kdy pohledová strana betonové cihly je tvořena profilovanou pohledovou stranou tvarovky a je tak docíleno estetičtějšího vzhledu. Zajímavé jsou rovněž cihly v povrchové úpravě GRIND, která vzniká  technikou omílání tvarovek a všechny hrany mají nepravidelný tvar. Stavba pak připomíná starodávné kamenné zdi.

Součástí uceleného systému jsou i velkoformátové cihly a tvarovky doplňkové (pro řešení např. pozedních věnců zdiva,  překladů nadokenních a nadedveřních překladů, překladů nad otvory ve středních zdech, pro řešení překladu nadpraží s tepelnou izolací, pro navázání překladu na železobetonový věnec, apod.)

Betonová cihla KB