KB Obrubník silniční rohový 90 vnější

Silniční rohový obrubník vnější je určený k řešení rohů u silničních obrubníků napojených vodorovně pod pravým úhlem. Použitím rohového obrubníku docílíme estetičtějšího řešení ukončení kolmo na sebe navazujících obrubníků než v případě kolmého napojení dvou klasických obrubníků silničních. Obrubník je z vnější strany částečně zkosený pro efektivní spádování vody, vyniká vysokou pevností a odolností, mrazuvzdorností, nízkou nasákavostí a vysokou odolností vůči mechanickému i chemickému působení – silniční obrubníky mají zvýšenou odolnost vůči účinkům solí a chemických rozmrazovacích látek (CHRL). Je vyráběný ve shodě s evropskou normou ČSN EN 1340. Podle této normy je na obrubník vydáváno evropské prohlášení o shodě se značkou CE. Hlavní odlišností a předností před konkurenčními silničními obrubníky je technologie výroby. Obrubník není vyráběn dvouvrstvou technologií, ale je lisován jako jednovrstvý. Vlastnosti obrubníků KB-BLOK systém jsou shodné v celé jeho hmotě a na celém jeho povrchu. Tzn. odolnosti vůči CHRL, které jsou vždy posuzovány na hladkém čelním povrchu lisovaném z jemných písků frakcí 0-2 u konkurenčních produktů, tedy odolnosti vůči CHRL jsou shodné na celém povrchu obrubníku, nikoli jen na čelní pohledové straně. Navíc u těchto obrubníků odpadá problém s rozdílným smršťováním jádrového a povrchového pohledového betonu, jehož důsledkem jsou četné nevzhledné povrchové trhliny, které vedou až k celkové destrukci povrchu obrubníků. Své uplatnění nachází především na průtazích měst, na městských i obecních komunikacích. Obrubník osazujeme do betonového lože výšky minimálně 10 cm. Betonové lože je provedeno ze zavlhlé betonové směsi. Doporučené minimální kotvení do základu je cca. 1/3 výšky obrubníků.

Sdílet produkt - KB Obrubník silniční rohový 90 vnější

Vyberte způsob, jakým chcete daný produkt sdílet:

×
Rozměr: 248 x 250 x 248 mm
Povrch: Hladký
Hmotnost: 25.77 kg/ks
Hmotnost palety: cca 928 kg
Množství: 36 ks/paleta
Použití: Řešení rohů u silničních obrubníků
Ostatní parametry: Rozměry: 150/248x250x248 mm