KB ZB-15 Přírodní 150x190x390

Betonová tvarovka pro ztracené bednění ZB-15 je určená na stavbu základů, nosných stěn, sklepů, jímek, apod. bez použití bednění. Lze vytvořit konstrukce prosté betonové i železobetonové o modulové tl. 150 mm a kombinací s dalšími tvarovkami pro ztracené bednění i šířky větší. Hlavní výhodou tohoto typu ztraceného bednění jsou rozměry, které jsou totožné s rozměry zdících tvarovek KB, při použití kombinace těchto tvarovek nevznikají odskoky v délce základů a samotné stavby. Vlastní zdění se provádí převazbou na sucho nebo s použitím maltovin, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním podle statického výpočtu. Vlastní zalévání provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně však do výšky 3-5 vrstev bednících dílců najednou, tj. do 1,0 m výšky zdi. Při dodržení těchto parametrů není nutné zeď z bednících dílců kotvit k základům proti nadzvednutí, popř. zesilovat proti prasknutí tlakem betonu.

Sdílet produkt - KB ZB-15 Přírodní 150x190x390

Vyberte způsob, jakým chcete daný produkt sdílet:

×
Rozměr: 150 x 190 x 390 mm
Povrch: Hladký
Hmotnost: 11.6 kg/ks
Hmotnost palety: cca 1009 kg
Množství: 87 ks/paleta
Použití: Pro stavbu základů, nosných stěn, sklepů, jímek...