GEOSTONE miniFLAT 1/4 GRIND štípaný Přírodní

Prvek GEOSTONE – miniFLAT čtvrťák je součástí uceleného konstrukčního systému GEOSTONE® mini, který se používá především pro vytváření různých tvarů zahradních opěrných zídek, stěn a svahů o různých sklonech, ale i větších opěrných stěn vyztužených geomřížemi. Pohledová strana je štípaná (povrch připomíná hrubý kámen se znatelnou texturou kameniva). Technikou omílání štípaných tvarovek vzniká povrchová úprava GRIND, všechny hrany mají nepravidelný tvar, stěny z tvarovek připomínají starodávné kamenné zdi. Prvek má plochý čelní líc a rozměry 252 x 150 mm. Vhodné při řešení menších poloměrů oblouků, kombinace se základními prvky miniFLAT, miniBENT (docílení zajímavého architektonického rázu), atd. Díky menšímu rozměru oproti verzi GEOSTONE - FLAT získává opěrná zeď jemnější výraz. Systém GEOSTONE® mini se skládá ze tří základních prvků v různých modifikacích, které lze různě kombinovat a tím vytvářet různé sklony svahů a esteticky zajímavé tvary opěrných zídek s možností ozelenění v jednotlivých terasách. Jednotlivé prvky jsou navzájem spojovány kolíčkem, prostor mezi jednotlivými prvky je vyplňován štěrkovým zásypem. Vyztužení stěn se provádí geomřížemi.

Sdílet produkt - GEOSTONE miniFLAT 1/4 GRIND štípaný Přírodní

Vyberte způsob, jakým chcete daný produkt sdílet:

×
Rozměr: 300 x 150 x 252 mm
Povrch: Omílaný
Hmotnost: 14.97 kg/ks
Hmotnost palety: cca 1459 kg
Množství: 96 ks/paleta
Použití: Opěrné stěny a zídky, okrasné zdi, schody, apod.