Výskyt výkvětů

19.6.2020

Výskyt výkvětů

Výskyt výkvětů na betonových tvarovkách 

Výkvěty

Výkvěty jsou usazeniny solí a zásad, obvykle bílé barvy, které se občas objevují (většinou v jarních měsících) na povrchu betonového zdiva, dlažby nebo betonu. Výkvěty neovlivňují pevnost materiálů, jedná se pouze o estetickou záležitost.

Příčina vzniku 

Jedná se o chemickou reakci vody s cementem (hydratace betonu), při kterém se vytváří hydroxid vápenatý. Vlivem postupného vysychání betonu v tvarovkách (hydratování) prochází odpařovaná voda póry betonové tvarovky na povrch a na povrchu poté reaguje s oxidem uhličitým (složka vzduchu). Výsledkem reakce je poté vápenný výkvět.
 

Odstranění

Výkvěty tvoří soli, které jsou rozpustné ve vodě. Postupem času tedy výkvět působením vlivu povětrnosti (déšť, slunce) samovolně vymizí přirozeným způsobem. Rychlost odstranění výkvětu je závislá na klimatických podmínkách, především na četnosti a množství srážek.
K urychlení procesu odstranění výkvětu lze na tvarovky aplikovat octovou vodu, nebo 2% (barevné tvarovky) - 5% (přírodní tvarovky) roztok kyseliny solné, popř. chlorovodíkové (opláchnutí tvarovek vodou, nanesení roztoku, opětovné opláchnutí tlakovou vodou).

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
 

Tvarovky s povrchovou úpravou SUZUKA

U tvarovek s povrchovou úpravou SUZUKA se stejně tak jako u tvarovek bez nástřiku může objevit chemická reakce v podobě výkvětů. Nejedná se však o vadu výrobku a je nutné vyčkat až klimatickými vlivy výkvět přirozeným způsobem vymizí. Vzhledem k nástřiku na tento typ tvarovek nelze použít prostředky k odstranění výkvětu. 

  Více o tvrobě výkvětů ZDE