Prvky dopravní infrastruktury KB-BLOK účelně doplňují funkční stavby okolo silnic a dálnic. Co by byly opěrné zdi, silniční a železniční mosty nebo třeba dlážděné cesty bez vhodně zvolených doplňků? 

Obrubníky jsou určeny pro dopravní stavby, kde hlavním požadavkem je kvalita a vysoká životnost užitých konstrukcí a materiálů. Své uplatnění nachází především na průtazích měst, na městských i obecních komunikacích. K silničním obrubníkům je vyráběna spousta doplňkových kusů – např. obloukové a rohové obrubníky. Zahradní a parkový obrubník najde své využití všude tam, kde potřebujete oddělit zahradní plochu od vydlážděných ploch nebo pro ohraničení trávníků. 

Odvodňovací žlaby jsou cenné prvky v infrastruktuře, které snesou nejvyšší zátěž a téměř nepozorovaně plní své úkoly. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat, především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně.