OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
(průběh realizace projektu Vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců KB-BLOK systém, s.r.o.)

                     

REALIZACE PROJEKTU

Realizaci projektu CZ.1.04./1.1.02/35.00219 jsme zahájili 7. 9. 2009. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti KB-BLOK systém, s.r.o. (žadatel) a KB-Blok Postoloprty s.r.o. (Partner) prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí jejich zaměstnanců.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb proběhlo v období od 25. 9. 2009 do 14. 10. 2009. S vybraným dodavatelem, společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., byla uzavřena smlouva. Společnost zajišťuje vzdělávání našich zaměstnanců po celou dobu realizace projektu.

POPIS PROJEKTU

Cílovou skupinu projektu tvořilo 60 osob z řad našich zaměstnanců (50 osob) i partnera (10 osob). Cílová skupina byla rozdělena do 6 menších skupin dle pracovní pozice, a to:

  • Top management     
  • Ekonomický úsek
  • Obchodníci výroba
  • Obchodníci stavebniny
  • Ostatní THP
  • Mistři

Účastníci absolovali semináře, které byly zaměřené na manažerské, komunikační a obchodní dovednosti a znalosti z oblasti ekonomiky a práva. Součástí školení bylo také vzdělávání v IT dovednostech. Projekt byl ukončen v roce 2011.