Systém KB XC

Tvarovky KB XC

K přednostem systému KB XC patří hlavně výborné akustické vlastnosti, požární odolnost, tepelná izolace a další vlastnosti, které výrazně převyšují požadované technické normy na podobné zdící systémy.

Tvarovky KB XC jsou vyráběny v různých šířkách a jsou určené pro řešení dělících stěn a příček, výplňového zdiva, obvodového zdiva rodinných domů, garáží nebo zahradních přístřešků.
Dutiny ve tvarovkách nejsou určené k vyplnění betonem, právě naopak, vzduch v dutinách slouží jako tepelná izolace. Jedna strana tvarovek je plná, což usnadňuje nanášení malty. U tvarovek se maltuje pouze ložná spára, styčná spára je tvořena bezmaltovým stykem pero-drážka.

Tvarovky KB STROP XC a KB stropní nosník XC

KB STROP XC je  jednoduchý stavebnicový systém určený pro řešení stropních konstrukcí. Montáž je snadná nejen díky nízké hmotnosti vložek i nosníků, ale i díky tvaru stropních vložek umožňující snadné uchopení a jednoduchou manipulaci. Všechny tvarovky jsou s plným dnem, aby se ukládaný beton nedostal do prostoru dutiny vložky (v místech, kde se stropní vložky budou dotýkat ztužujících věnců) a byly zachovány požadované vlastnosti systému. Mimo statické funkce zajišťuje systém funkci akustickou, protipožární a tepelně-technickou.

Zdící systém KB XC