Školení a semináře

 • Mezinárodní konference Vyztužené opěrné stěny – Základy navrhování, použití a další vývoj, Praha 2010

  Ve středu 29. února 2012 se v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v Praze konalo  setkání předních tuzemských i zahraničních odborníků v geotechnickém oboru v rámci již druhého ročníku mezinárodní konference Systémy vyztužených opěrných stěn, Praha 2012.

  Konferenci pořádalo České učení technické, Fakulta stavební, katedra geotechniky společně s naší společností KB-BLOK systém, s.r.o a německým výrobcem geosyntetik společností Naue, GmbH. Po krátkém úvodním slově prorektora Českého vysokého učení technické Doc. Ing. Josefa Jettmara, Csc. účastníky přivítala děkanka fakulty stavební Prof. Ing. Alena Kohoutková, Csc., která zahájila program jednání úvodním slovem. 

  Setkání bylo skutečně mezinárodní, zúčastnili se zástupci projekčních, realizačních, investičních a obchodních společností, ostatní odborná a vědecká veřejnost z České republiky, Slovenska,  Německa, Rakouska, Polska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Maďarska a Moldavie.

  Program jednání byl zaměřen zejména na praktické zkušenosti s návrhem a výstavbou a dohledem nad výstavbou vyztužených opěrných stěn. Byly předvedeny  principy působení konstrukcí vyztužených opěrných stěn podle EC 7, různé způsoby technologii výstavby a konstrukční možnosti vyztužených opěrných stěn. S úvodními vyzvanými přednáškami  vystoupil Prof. Dov Leshchinsky z University of Delaware, USA a Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. z ČVUT v Praze. Oba hlavní řečníci velmi podrobně a srozumitelně vysvětlili principy působení, metody návrhu a numerické analýzy konstrukcí vyztužených opěrných stěn.

  V rámci konference byly mimo jiné poprvé veřejně představeny nové certifikované stavební systémy pro výstavbu vyztužených opěrných stěn Geostone Wall System, které jsou konstrukčně tvořeny betonovými tvarovkami naší společnosti KB - BLOK systém, s.r.o. a geosyntetiky Secugrid.

  II. mezinárodní konference "Systémy vyztužených opěrných stěn - Praktické zkušenosti a případové studie" byla úspěšně akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bodem.

  O konferenci projevila odborná veřejnost neobyčejný zájem. S odstupem byla akce účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, tématicky zajímavá a pro další praxi přínosná. Konferenci bychom chtěli pravidelně již tradičně opakovat.

  Sylabus přednášek ke stažení

 • II. mezinárodní konference "Systémy vyztužených opěrných stěn - Praktické zkušenosti a případové studie"

  29.února 2012 v Praze se koná II. mezinárodní konference "Systémy vyztužených opěrných stěn - Praktické zkušenosti a případové studie", která  proběhne pod záštitou Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební, Katedry geotechniky. Hlavním tématem konference jsou nové poznatky v praktickém návrhu, normalizace a certifikace konstrukcí vyztužených opěrných stěn.

  Čeká Vás setkaní s významnými odborníky v oboru vyztužených opěrných stěn a to jak domacími, tak i zahraničními v době kdy i přes déle trvající ekonomické problémy se realizuje stále větší množství staveb.             

  Konference je určena pro stavební inženýry, statiky, architekty a další odborníky se zájmem o nejnovější výsledky vývoje v oblasti návrhu, realizace, údržby, renovace a vlastností vyztužených zemních těles. Mezi účastníky budou projektanti, výzkumní pracovníci, poradci, vlastníci, zástupci stavebních firem, provozovatelé, dodavatelé, zástupci veřejných orgánů státní správy a další zainteresovaní profesionálové.

 • Školení "Autorizovaný prodejce" - 2012

  V novém roce 2012  nabízíme ojedinělé školení, díky kterému můžete získat pro svoji prodejnu certifikát „Autorizovaný prodejce“ výrobků naší firmy. Současně získáte možnost umístění loga „Autorizovaný prodejce" na své webové stránky a umístění loga u Vaší firmy na našich oficiálních stránkách www.kb-blok.cz v sekci Prodejní místa.
  Hlavním cílem tohoto školení je nabízet a doporučovat zákazníkům naše výrobky prostřednictvím autorizovaných prodejců s kvalifikovaným odborným poradenstvím a kompletním sortimentem našich výrobků.

 • Mezinárodní konference Vyztužené opěrné stěny – Základy navrhování, použití a další vývoj, Praha 2010

  Ve středu 8. prosince 2010 se v Kongresovém centru Masarykovy koleje v Praze konalo setkání předních tuzemských i zahraničních odborníků v geotechnickém oboru.

  Zúčastnili se ho zejména zástupci projekčních, realizačních, investičních a obchodních společností, ostatní odborná a vědecká veřejnost. Konferenci pořádala společnost KB - BLOK systém, s.r.o. společně s dalšími partnery pod záštitou Českého vysokého učení technického v Praze, jejíž prorektor Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. účastníky přivítal a zahájil program jednání úvodním slovem.
  Program jednání byl zaměřen zejména na principy působení konstrukcí vyztužených opěrných stěn, metody návrhu a posouzení, technologii výstavby a konstrukční možnosti vyztužených opěrných stěn. S úvodními přednáškami vystoupil Prof. Dov Leshchinsky z University of Delaware, USA a Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. z ČVUT v Praze. Oba hlavní řečníci velmi podrobně a srozumitelně vysvětlili principy působení, metody návrhu a numerické analýzy konstrukcí vyztužených opěrných stěn. V rámci konference byl mimo jiné představen stavební systém vyztužených opěrných stěn společnosti KB - BLOK systém, s.r.o., jeho technické vlastnosti, parametry, konstrukční možnosti a výpočetní software MSEW 3.0. Metodiku zkoušení vlastností stavebních systémů vyztužených opěrných stěn představil Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, kde jsou zkoušky již několik let pravidelně prováděny.
  O konferenci projevila odborná veřejnost neobyčejný zájem. S odstupem byla akce účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, tématicky zajímavá a pro další praxi přínosná. Není vyloučeno, že akci podobného charakteru budeme pořádat opakovaně.