Opěrné stěny PROFI

Konstrukční systémy GRAVITY STONE® a GEOSTONE® jsou určeny pro stavbu gravitačních opěrných stěn a vyztužených opěrných stěn za pomoci geomříží.
Tyto jedinečné komplexní systémy umožňují vytvářet různé tvary velkých opěrných zdí a stěn jako součást dopravní infrastruktury, ale i menších zahradních zdí či terasovitých zídek s možností ozelenění jednotlivých teras. Stěny mohou být přímé, zvlněné, vyduté, vypouklé nebo zalomené do úhlů.

Nespornou výhodou systému je jednoduchá a rychlá montáž. Jednotlivé prvky se skládají jako stavebnice jen za pomoci zámkového systému a plastových kolíčků. Právě suché bezmaltové spoje mají oproti klasickému maltovému provedení ještě další výhody kromě rychlosti výstavby:

  • relativní posun mezi tvarovkami způsobený nerovnoměrným sedáním či rozdílným zatížením, apod.
  • vyloučení nevzhledných trhlin v ložných a styčných spárách
  • volné vytlačování vody ložnými spárami (zmenšení hydrostatického tlaku za stěnou)

S výběrem správné kombinace prvků pro Váš konkrétní účel využití Vám rádi poradíme, zajistíme též statické výpočty a projektovou dokumentaci.
Systémy opěrných stěn jsou vyráběny v různých povrchových úpravách a v nepřeberném množství barevných variant.

GEOSTONE WALL SYSTEM

GWS je certifikovaný SRW stavební systém pro stavbu vyztužených konstrukcí opěrných stěn. Systém je určený pro silniční a železniční stavitelství a pro dopravní infrastrukturu všeobecně. Je vhodný pro řešení břehů vodních toků, suchých polderů a hydrotechnické stavby. KB-BLOK nabízí 3 typy certifikovaného systému dle způsobu a vhodnosti použití: GWS I., GWS II. GWS III. Pro projektanty je k dispozici software na výpočet vyztužených opěrných stěn MSEW. Prospekt Opěrné zdi GEOSTONE WALL SYSTEMS ke stažení zde.

Opěrné stěny PROFI