Spolupráce se školami, studentské soutěže

Úzce spolupracujeme s významnými školami v České republice, jejichž činnost dlouhodobě podporujeme. S naší podporou rozvíjí školy své vzdělání a získávají praktické zkušenosti zejména studenti technických oborů učňovských škol, středních průmyslových škol a vysokých škol.

Spolupráce se školami je již tradičně realizována vyhlašováním studentských soutěží, pořádáním odborných exkurzí a praxí studentů, pořádáním odborných školení studentů a pedagogů škol, pořádáním odborných a akademických seminářů a konferencí a v neposlední řadě podporou výzkumu a vývoje realizovaného zejména na vědeckých pracovištích vysokých škol.

Cílem těchto našich projektů podpory škol a vzdělanosti je výchova kvalifikovaného personálního potenciálu na všech úrovních činnosti a řízení technických oborů.