Garden Stone

Systém opěrných zdí Garden Stone je stavebně jednoduchý. Není to zdící systém, nepotřebuje maltu, kotvení zdí ani spojovací kolíčky. Tvarovky se vyrábějí v povrchové úpravě hladké, štípané, hladké grind  a štípané grind.

Tvarovky GRIND nabízejí nový, velmi estetický vzhled, připomínající starověké kamenné zdi. Jsou vyrobeny z vysokopevnostního betonu, který při své kvalitě vypadá jako přírodní kámen. Tvarovky GRIND lze používat při terénních a zahradních úpravách, při stavbě plotů, dělících stěn atd. Tvarovky GRIND svým rustikálním vzhledem působí velmi přirozeně v zahradní architektuře. V současné době dodáváme na trh tyto prvky.

Stavba z tvarovek GARDEN STONE je jednoduchá, protože využívá zámečku na spodní hraně prvků, což umožňuje jejich přesné položení. Automaticky tak vzniká odskok každé řady o 15 mm, čímž je vytvářen mírný náklon proti svahu a zeď je stabilizována. Každý prvek váží pouze 9 kg a splňuje tak předpoklady pro snadnou a rychlou stavbu.

Tvarovka GARDEN STONE® je určena pro vytvoření příjemného prostředí zahrad a okolí budov. Její hlavní využití je při stavbách nižších opěrných stěn. Při větším výškovém rozdílu terénu je možné opěrné stěny řešit jako terasovité s více stupni. Jednotlivé terasy mezi stěnami se využívají k osazení zeleně.
Z tvarovek GARDEN STONE® lze stavět opěrné stěny jak přímé tak zakřivené nebo obloukové. Maximální výška stěny by neměla přesáhnout 90 cm, tj. 9 vrstev. GARDEN STONE® se zakládají do štěrkopískového lože výšky 5 cm ve výkopové rýze šířky 50 cm a hloubky 15 až 20 cm. Jednotlivé prvky se kladou na vazbu a po celou dobu výstavby jsou pečlivě nivelovány. Dorovnání se provádí gumovou paličkou. Za zadní část tvarovek se provádí štěrkový zásyp, který se po každé vrstvě hutní.
Prvky GARDEN STONE® se mohou osazovat svisle nebo s libovolným odskokem. Jednotlivé vrstvy lze lepit silikonem pro lepší soudržnost.

Přednosti systému Garden Stone:

  • jednoduchá ruční manipulace
  • rychlá stavba
  • ekologická nezávadnost
  • dlouhá životnost
  • neomezená variabilita stavby
  • minimální údržba
  • vysoce estetický povrch

Provedení základu zdi

Pro zajištění správné konstrukce a dlouhé životnosti vaší zdi je nezbytný důkladný a pevný základ. Proveďte výkop základu o šířce 50 cm a hloubce asi 15-20 cm. Na dně výkopu vytvořte 5 cm silnou kompaktní ložnou vrstvu z písku nebo štěrkopísku pro založení první "utopené" vrstvy zdi.

Položení první vrstvy

Prvky první vrstvy opěrné zdi pokládejte spodní stranou se zámečkem do připraveného základu s pískovým ložem. Jednotlivé pokládané prvky musí být pečlivě nivelovány do roviny zdi i do její kolmé roviny. Přesné položení první řady Garden Stone je nezbytné pro dosažení uspokojivého vzhledu celé zdi. Při usazování prvků do písku použijte gumovou paličku.

Provedení zásypu

V průběhu stavby zdi proveďte 10-12 cm silný zásyp každé dokončené vrstvy. Zhutnění proveďte jednoduše udusáním každé vrstvy zásypu. Takto zhutněný zásyp by měl být prováděn cca 30 cm za prvky zdi. Materiál použitý pro zásyp musí obsahovat dostatek hrubé frakce a kameniva, nejlépe zásypový štěrkopísek. Nepoužívejte na zásyp běžnou zeminu nebo ornici. Zásyp po dokončení každé vrstvy je velmi důležitý, včetně jeho zhutnění.

Položení dalších vrstev

Prvky každé další vrstvy zdi jsou pokládány odskokem o polovinu prvku spodní vrstvy. Tím dochází pomocí zámečku na zadní hraně prvku k vzájemnému zajištění jednotlivých vrstev zdi, a to bez použití malty či jiných stabilizačních prvků. Dále pouze jednoduše pokládejte vedle sebe prvky Garden Stone. Prvky instalujte odzadu zaklesnutím zámečku za zadní hranu prvků spodní řady a položením pohledovou plochou směrem dopředu. Zabudovaný zámeček na každém prvku automaticky zajišťuje vytváření stabilizačního odskoku vrstvy o 15 mm. Krok 4. opakujte až po dosažení požadované výšky zdi. Ta by neměla přesáhnout 90 cm, tedy asi 9 vrstev. Poslední řadu doporučujeme lepit vhodným mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

 Vnitřní oblouk zdi

 Vnější oblouk zdi

 Vnější roh - první vrstva

 Vnější roh - druhá vrstva

 Vnitřní roh - první vrstva

 Vnitřní roh - druhá vrstva