Geostone

Konstrukční systém GEOSTONE® je velmi ojedinělý a jedinečný systém pro vytváření různých tvarů obřích opěrných zdí a stěn, ale i malých terasovitých zídek s možností ozelenění jednotlivých teras.
Konstrukční systém GEOSTONE® je na českém i evropském trhu novinkou. Je to komplexní systém prvků určených pro stavbu skládaných opěrných stěn a zdí s možností vyztužení geomříží.
Konstrukční systém GEOSTONE® byl vyprojektován kolektivem techniků a inženýrů společnosti KB - BLOK systém a je vyráběn speciální americkou technologií.
GEOSTONE® je chráněná známka nejen u nás v České republice, ale také v Evropské unii.

Systém vyztužených opěrných zdí a stěn

Konstrukční systém GEOSTONE® je určen především pro vytváření velkých opěrných zdí a stěn s možností vyztužení geomříží, ale je možné ho použit také pro stavbu malých zídek a opěrných stěn. Tyto opěrné zdi se dají velmi různě tvarovat a kombinací jednotlivých prvků systému GEOSTONE® dosáhneme esteticky zajímavých tvarů s možností ozelenění v jednotlivých terasách.
Konstrukční systém GEOSTONE® je také určen pro řešení teras a opěrných zídek na zahradách a zahrádkách. Krásná zahrada je přirozenou lidskou touhou. S použitím našeho systému opěrných zdí GEOSTONE® si ji můžete splnit. Zahrada ozvláštněná terasou nebo opěrnou zdí získá na plastičnosti a kráse. Bude vaší pýchou. Postavit opěrnou zeď není žádný problém, díky zámkovému systému zvládne její stavbu i amatér. A výsledek předčí vaše očekávání.

Přehled prvků Geostone

Do stavebního systému GEOSTONE® patří zejména betonové prvky, kterými lze vytvářet opěrné stěny a svahy o různých sklonech, různého povrchového a barevného provedení. V systému GEOSTONE® lze tyto svahy a opěrné stěny mnoha způsoby ozeleňovat a tak výrazným způsobem zvýšit jejich estetické působení. Součástí systému jsou geomříže, které v některých případech zajišťují stabilitu opěrné konstrukce nebo svahu.
Do skupiny GEOSTONE® patří v zásadě čtyři hlavní betonové prvky, které je možné mezi sebou libovolně kombinovat, a tak vytvářet různé varianty jak opěrných stěn, tak i svahů. Jsou to prvky s označením:

  • GEOSTONE® – FLAT
  • GEOSTONE® – BENT
  • GEOSTONE® – POT
  • GEOSTONE® – SHELF

Prvky mohou být vyrobeny v barvách standard (přírodní, barevná, bílá), multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 a v povrchových úpravách buď jako hladké, štípané nebo rustik.

Konstrukce stěny Geostone

Konstrukční systém GEOSTONE® umožňuje výstavbu masivních stupňovitých zdí, které se vyznačují vysokou statickou stabilitou. Jednotlivé prvky systému jsou navzájem spojovány tvarovým kolíčkem, prostor mezi jednotlivými prvky je vyplňován stěrkovým zásypem, který spolu s betonovým skeletem vytváří jeden konstrukční prvek zdi.
Stabilita zdi je zabezpečována jejich tíhovým působením. Kombinace různých pohledových prvků a jejich barevných variant umožňuje trvalé efektní barevné a výtvarné řešení líce zdi, zvláště při použití v zahradách v kombinaci se zelení.

Základní možnosti osazení prvků GEOSTONE® – FLAT a BENT

Osazení kolíčků do první řady otvorů stěna je svislá

Osazení kolíčků do druhé řady otvorů, stěna je odkloněna o 9,5° od svislice

Osazení kolíčků do třetí řady otvorů, je odkloněna o 18,6° od svislice

Ukázky typu opěrných zdí

 Stěna z prvků FLAT
Osazení kolíčků do první řady otvorů

 Stěna z prvků BENT
Osazení kolíčků do druhé řady otvorů

 Stěna kombinovaná z prvků FLAT a BENT
Osazení kolíčků do třetí řady otvorů

 Náhodná kombinace prvků GEOSTONE® FLAT,
GEOSTONE® FLATtřičtvrťáků a GEOSTONE® FLATpůlčáků
Běhounová vazba - osazení na druhou polohu spojovacích kolíčků

 Náhodná kombinace prvků GEOSTONE® BENT,
GEOSTONE® BENTtřičtvrťáků a GEOSTONE® BENTpůlčáků
Běhounová vazba - osazení na druhou polohu spojovacích kolíčků

Ukázky skladby opěrných zdí

 Ukázka axonometrie části stěny z kombinovaných prvků BENT, BENTpůlčáků, BENTtřičtvrťáků a FLAT, FLATpůlčáků, FLATtřičtvrťáků

 Axonometrie části stěny z kombinovaných prvků s vloženou řadou z prvků GEONSTONE® SHELF

Prvky GEOSTONE® – POT a SHELF

Prvky mají na své zadní části kruhové otvory pro osazení plastových kolíčků. Oba typy mají pouze jednu řadu kruhových otvorů, to znamená, že následující řadu betonových prvků je možné osadit pouze do jedné polohy, tedy s pevně stanoveným odsazením.

 Horizontální odsazení stěny při osazení prvků FLAT a BENT na prvky POT a SHELF, které jsou určeny pro osázení rostlinami

 Běhounová vazba a axonometrie části svislé stěny – osazení prvků FLAT a BENT na prvky POT, které jsou určeny pro osázení rostlinami

 Běhounová vazba a axonometrie části stěny – osazení prvků FLAT a BENT na prvky SHELF, které jsou určeny pro osázení rostlinami

Zavlažovací systém pro prvky POT a SHELF

Prvky POT a SHELF jsou v bočních stěnách vybaveny drážkou, která slouží pro umístění zavlažovací trubky, kapénkové závlahy. Do této drážky se umístí zavlažovací trubka, která má výtokové otvory vždy zhruba uprostřed betonového prvku.
Na obr. jsou v detailu zakresleny betonové prvky určené pro osázení včetně popisu drážky pro zavlažování.

 Detail prvků určených pro osázení

Detail zavlažovacího systému

Část svahu s použitím prvků POT