Gravity Stone

Konstrukční systém GRAVITY STONE je určen pro stavbu opěrných gravitačních zdí. Systém se skládá z několika betonových tvarovek, které je možné jako stavebnici poskládat do mnoha variant opěrných stěn. Spoje tvarovek jsou suché, tvarovky v jedné vrstvě se spojují na vytvarovaný zámek, tvarovky nad sebou se spojují na plastové kolíčky. Vnitřní prostor zdi se zasypává vhodným zásypovým materiálem.

Prvky systému se vyrábějí na výrobních linkách zakoupených v USA technologií vibrolisovaného betonu s malým vodním součinitelem. Touto technologií se dosahuje vysokých pevností betonu. Stavba opěrných stěn v systému GRAVITY STONE je rychlá a jednoduchá.

Tvary jednotlivých prvků systému a jejich konstrukční uspořádání:

Systém GRAVITY STONE je používán zejména pro stavbu opěrných stěn v těchto oblastech:

 • silniční komunikace
 • železnice
 • silniční a železniční mosty
 • úpravy terénu při výstavbě objektů pozemních staveb
 • úprava a regulace vodních ploch a toků
 • zahradní architektura

Axonometrie zdi:

Přednosti systému GRAVITY STONE

 • Estetický vzhled
  Opěrné stěny provedené v systému GRAVITY STONE jsou velice vzhledné. Při návrhu stěny je možné vybírat mezi různými barvami tvarovek a také mezi různými povrchovými úpravami pohledového prvku. K dispozici jsou pohledové prvky hladké a štípané. K dispozici je šest základních barevných provedení. Sestavování stěny z jednotlivých tvarovek umožňuje různé tvary stěn jak v půdoryse (stěny zaoblené, zalomené atd.), tak ve výškovém uspořádání. Hlavní estetický efekt těchto stěn spočívá v členění velkých monotónních ploch na menší a lépe vnímané celky.
 • Univerzálnost
  Konstrukční systém opěrných stěn GRAVITY STONE se přizpůsobí jakémukoli půdorysnému tvaru. Stěny mohou být přímé, zvlněné, vyduté či vypouklé nebo zalomené do úhlů vnitřních či vnějších. Tato univerzálnost umožňuje budovat stěny variantně podle průběhu terénu, různého výškového uspořádání atd. Gravitační stěny umožňují budování doplňkových konstrukcí, jako jsou terénní schody a rampy, dále umožňují odstupňování výšky stěny při proměnném sklonu terénu. Systém umožňuje jednoduchým způsobem reagovat na aktuální podmínky při realizaci - např. se snadno lze vyhnout velkým balvanům, zachránit stromy atd. Stěny ze systému GRAVITY STONE je možno navrhnout jako stěny modulové (sestavené pouze z tvarovek) nebo vyztužené (zemina za zdí je vyztužena geomříží). Modulové stěny jsou vhodné do výšky 6m a do pevnějšího, např. horninového zemního prostředí. Vyztužené stěny je účelné navrhovat v zeminách nižší kvality nebo při dynamickém zatížení.
 • Provedení
  Bezmaltové suché spoje systému GRAVITY STONE jsou v mnohém výhodnější než tužší maltové spoje klasických opěrných zdí. Konstrukce provedené suchou montáží umožňují relativní posun mezi jednotlivými tvarovkami způsobený nerovnoměrným sedáním, rozdílným zatížením a jinými vlivy. Suché spáry svojí podstatou vylučují nevzhledné trhliny v ložných a styčných spárách, které známe z klasických, zejména omítaných stěn. Suchými ložnými spárami mezi tvarovkami je volně vytlačována voda před stěnu a tím se zmenšuje hydrostatický tlak za stěnou.
 • Montáž
  Montáž opěrné stěny z tvarovek GRAVITY STONE je nenáročná. Představuje několik málo jednoduchých, opakujících se pracovních úkonů, které nevyžadují kvalifikované ani odborně školené pracovníky. K montáži je potřebné pouze skromné vybavení. Na druhou stranu montážní pokyny tak, jak jsou předepsány, zaručují nejvyšší možnou dosažitelnou kvalitu. Optimální produktivity se dosáhne po absolvování relativně krátké praxe, zpravidla po několika málo stavbách. V případě potřeby je možné si u firmy KB - BLOK vyžádat odborné zaškolení pro montáž stěny.
 • Trvanlivost
  Pro výrobu tvarovek systému GRAVITY STONE se používá vysokopevnostního betonu s nízkým vodním součinitelem. Je-li opěrná stěna systému GRAVITY STONE umístěna v typickém prostředí, tak se po dobu předpokládané životnosti, tj. cca 100 let její kvalita nezhoršuje. Životnost ostatních komponentů stěny, jako štěrkového zásypu, polymerových geomříží nebo plastových kolíčků je rovněž velmi vysoká.
 • Cena
  Investiční náklady na pořízení opěrné stěny v systému GRAVITY STONE jsou srovnatelné s ostatními zděnými systémy a jsou podstatně menší než investiční náklady na pořízení betonové stěny. Vzhledem k trvanlivosti betonu v produktech KB - BLOK systém a dlouhotrvajícímu pěknému vzhledu stěny jsou udržovací náklady minimální.
 • tc-konstrukce-systemu.pdf

  PDF, 376.58 kB

 • tc-navrhovani-vyztuzenych-opernych-sten.pdf

  PDF, 46.68 MB

 • tc-navrhove-tabulky-modulove-steny-dodatek-a.pdf

  PDF, 437.29 kB

 • tc-navrhove-tabulky-vyztuzene-steny-dodatek-b.pdf

  PDF, 289.08 kB

 • tc-pravidla-pro-vystavbu-zdi-v-systemu.pdf

  PDF, 870.85 kB

 • tc-prohlaseni-o-obsahu-alkalii-v-betonu-pro-tvarovku.pdf

  PDF, 499.08 kB

 • tc-steny-pudorysne-zalomene-zakrivene.pdf

  PDF, 328.65 kB

 • tc-vystuzne-operne-steny.pdf

  PDF, 2.58 MB

 • tc-projektovani-sten.pdf

  PDF, 431.74 kB

 • tc-dodatek-c-doplnkovy-drenazni-system.pdf

  PDF, 415.85 kB

 • tc-gravity-stone.pdf

  PDF, 5.2 MB