Přípravné práce, základy

1. Zemní práce se provádějí dle typu zeminy. Základový pas se standardně zhotoví tak, aby nedocházelo k pohybům celé základové konstrukce, to znamená, že musí být v nezámrzné hloubce, min. 600 mm hloubky a 400 mm šířky.


2. Základový pas je nutné podsypat štěrkovým ložem mocnosti min. 200 mm a zpevnit armaturou. Pro základový pas využívejte beton minimálně třídy C16/20. Po důkladném vytvrzení litého betonu nás čeká další krok, a to samotný základ.

 

3. Základ je možné vybetonovat min. 50 mm nad terénem, nebo je možné jej vybetonovat pod úroveň terénu a použít jednu řadu hladkých tvarovek. Je nutné dodržet zásady betonáže, jako jsou výstavba mokrým procesem při min. teplotě 5°C, ochrana konstrukce před ostrým sluncem apod. Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým penetračním nátěrem nebo lepenkou.

 

4. Hydroizolace musí být provedena min. 50mm nad terénem, pokud je základ pod úrovní terénu, provádí se hydroizolace až mezi první a druhou tvarovkou

 

5. Základový pás se snažíme postavit tak, aby byl co nejpřesnější a usnadnili jsme si práci při samotné stavbě plotu.

 

 

Samotná stavba plotu

Pokud máme základy hotové, dokonale rovné a odizolované, pustíme se do samotné výstavby plotu. Je třeba ale dodržet pár základních pravidel. Pokud si chcete ušetřit práci, zvolte tvarovky pro suché zdění, například PlayBlok.