Doporučené skladování a přeprava tvarovek PlayBlok SUZUKA

SUZUKA je velice odolná a kvalitní pryskyřičná nátěrová hmota, přesto bychom však měli dbát při převozu na místo stavby několika zásad, aby nedošlo např. k odření nebo jinému mechanickému poškození tvarovek.

1) Proklad kartónovým papírem

Vzhledem k charakteru povrchu SUZUKA jsou všechny tvarovky a zákrytové prvky při následném paletování a balení oddělovány a baleny do prokladového kartónového papíru, který zabraňuje jejich vzájemnému dotyku a následnému tření tvarovek o sebe během manipulace s paletou a zejména během dopravy.

Po rozbalení originálního balení palety musí být tvarovky chráněny proti zmoknutí. Tím by došlo ke zvlhnutí (rozmáčení) prokladového papíru a tedy k možnosti případného obarvení povrchu tvarovek vlivem rozmáčení tohoto papíru. Rovněž doporučujeme neponechávat již nepotřebný prokladový papír na zbylých tvarovkách uožených na paletě.

2) Vrchní ochranná fólie

Každá paleta s tvarovkami SUZUKA je opatřena na vrchní straně silnější ochrannou fólií, která zabraňuje znečištění tvarovek a zároveň slouží i jako ochrana proti případnému dešti. Po rozbalení palety, případně při poškození této fólie na stavbě, je nutné danou paletu neprodleně opatřit fólií, resp. zabezpečit paletu proti dešti. Rovněž hrozí obarvení povrchu tvarovek vlivem navlhnutí (rozmáčení) prokladového papíru.

3) Ovinovací strečová fólie

Každá paleta s tvarovkami SUZUKA je po obvodě ovinuta do strečové fólie, která tvoří finální obal každé palety a zabraňuje tak pronikání deště a případně vlhkosti a zároveň chrání paletu jako celek před zašpiněním. Po rozbalení palety je opět nutné paletu se zbylými tvarovkami zabezpečit proti dešti – hrozí rozmáčení prokladového papíru a obarvení povrchu tvarovek.