Statika

Pro projektanty, architekty, stavebníky a realizátory staveb jsme připravili přehledný souhrn informací o stavebním systému KB - BLOK. V uceleném dokumentu naleznete:

  • komplexní přehled tvarovek KB včetně informativních rozměrů
  • tabulky překladů stavebního systému pro orientační návrhy nadedveřních a nadokenních překladů v nosných zdech a překladů nad průchody ve středních nosných zdech
  • výpočetní postupy pro výpočty nadedveřních a nadokenních překladů
  • informace o umístění a konstruování dilatačních spár, které řeší objemové změny betonového zdiva
  • tc-statika.pdf

    PDF, 4.85 MB