Tvarovky KB

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Pevnost v tlaku (u prvků nosných konstrukcí) ČSN EN 772-1 ≥10 N/mm2
Rozměrová stabilita (u prvků nosných konstrukcí) ČSN EN 772-14 ≤0,8 mm.m-1
Rozměry a tolerance (skupina D1) ČSN EN 772-16 délka, šířka, výška (+3/-5mm)
Tvar a uspořádání
a) poměrná průřezová plocha otvorů - horní líc ČSN EN 772-2 45±10%
b) rozměry a tolerance ČSN EN 772-16 skupina D1
Hmotnost tvárnice
a) KB 1-20 A ČSN EN 772-13 16 kg ± 10%
b) KB 1-15 A ČSN EN 772-13 14 kg ± 10%
Objemová hmotnost
a) KB 1-20 A ČSN EN 772-13 1 150 kg.m3 ±10%
b) KB 1-15 A ČSN EN 772-13 1 300 kg.m3 ± 10%
Přídržnost ve smyku - zdění na maltu KB - BLOK systém ČSN EN 1052-3 ≥ 0,08 N.mm-2
Nasákavost betonu ČSN EN 13369 příloha G ≤ 10%
Nasákavost vlivem kapilarity ČSN EN 772-1 ≤ 15 g.m-2.s-1
Mrazuvzdornost ČSN EN 13198 příloha A min 50 cyklů
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 A1
Nebezpečné látky ČSN EN 771-3 ZA.1 neobsahuje
Obsah přírodních radionuklidů
a) index hmotnostní aktivity Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 0,5 (-)
b) hmotnostní aktivita Ra226 Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 150 Bg/kg

Zdící systém KB XC

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Pevnost v tlaku (u prvků nosných konstrukcí) ČSN EN 772-1 ≥ 10 N/mm2
Rozměrová stabilita (u prvků nosných konstrukcí) ČSN EN 772-14 ≤ 0,8 mm.m-1
Tvar a uspořádání
a) poměrná průřezová plocha otvorů - horní líc ČSN EN 772-2 45±10%
b) rozměry a tolerance ČSN EN 772-16 skupina D1
Hmotnost tvárnice
a) KB  XC 80 ČSN EN 772-13 12,6 kg ± 10%
b) KB XC 115 ČSN EN 772-13 14,3 kg ± 10%
c) KB  XC 160 ČSN EN 772-13 23,5 kg ± 10%
d) KB  XC 240 ČSN EN 772-13 32,5 kg ± 10%
Objemová hmotnost    
a) KB  XC 80 ČSN EN 772-13 1 470 kg.m3 ±10%
b) KB  XC 115 ČSN EN 772-13 1 150 kg.m3 ± 10%
c) KB  XC 160 ČSN EN 772-13 1 350 kg.m3 ± 10%
d) KB  XC 240 ČSN EN 772-13 1 240 kg.m3 ± 10%
Přídržnost ve smyku - zdění na maltu KB - BLOK systém ČSN EN 1052-3 ≥ 0,15 N.mm-2
Nasákavost betonu ČSN EN 13369 příloha G ≤ 10%
Nasákavost vlivem kapilarity ČSN EN 772-11 ≤ 15 g.m-2.s-1
Mrazuvzdornost ČSN EN 13198 příloha A min 50 cyklů
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 A1
Nebezpečné látky ČSN EN 771-3 ZA.1 neobsahuje
Obsah přírodních radionuklidů
a) index hmotnostní aktivity Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 0,5 (-)
b) hmotnostní aktivita Ra226 Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 150 Bq/kg

KB Strop

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Mechanická odolnost ČSN EN 15037-2+A1 Třída R1 >10 kN
Reakce na oheň (u prvků u vnějších konstrukcí s neomítaným povrchem) ČSN EN 13369:2004 Třída A1
Akustické vlastnosti (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) ČSN EN 13369:2004 NPD
Tepelná vodivost materiálu spolu s geometrií výrobku  ČSN 73 0540-3 1,23 (W/m.K)
Tepelný odpor ČSN 73 0540-4 0,35 m2.K/W
Nebezpečné látky ČSN EN 771-3 ZA.1 neobsahuje
Geometrické vlastnosti  ČSN EN 15037-2+A1 Třída N2
Trvanlivost ČSN EN 13369:2004 Podmínky prostředí
Objemová hmotnost ČSN EN 13369:2004 1215 kg.m-3 +/- 10%
Rozměry a tolerance (skupina D1) ČSN EN 15037-2+A1 šířka  ± 3 mm

délka ± 5 mm

Opěrné zdi

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou plochu)
a) pohledový prvek ČSN EN 772-1 10 N/mm2
b) kotevní trámek ČSN EN 772-1 10 N/mm2
Nasákavost kapilární (u prvků vnějších konstrukcí s neomítaným povrchem) ČSN EN 772-11 pouze u pohledového prvku max. 10g(m2s)
Nasákavost hmotnostní   max. 7%
Objemová hmotnost betonu v suchém stavu ČSN EN 772-13 2 200 kg/m3
Rovinnost lícových ploch ČSN EN 772-20 max. 1 mm
Rozměry a tolerance skupina D1
a) délka prvků ČSN EN 772-16 (+3/-5 mm)
b) šířka prvků ČSN EN 772-16 (+3/-5 mm)
c) výška prvků ČSN EN 772-16 (+3/-5 mm)
Mrazuvzdornost ČSN EN 7311322 50 cyklů
Nebezpečné látky ČSN EN 771-3 ZA.1 neobsahuje

Zahradní architektura

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Pevnost v tlaku ČSN EN 12390-3 C 25/30
Nasákavost ČSN EN 13 369 < 7 %
Objemová hmotnost ČSN EN 12 390-7 2 000 ≤ x ≤ 2600 kg/m3
Rozměry a tolerance skupina D1
a) délka prvků ČSN EN 772-16 (+5 mm)
b) šířka prvků ČSN EN 772-16 (+5 mm)
c) výška prvků ČSN EN 772-16 (+5 mm)
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování (bez rozmrazovací soli) ČSN EN 13 198 50 cyklů/bez trhlinek, výstupků, odlupování
Nebezpečné látky ČSN EN 771-3 ZA.1 neobsahuje
Reakce na oheň   třída A1
Obsah přírodních radionuklidů    
a) index hmotnostní aktivity Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 0,5 (-)
b) hmotnostní aktivita Ra226 Vyhl. č. 307/2002 Sb. ≤ 150 Bq/kg

Dlažba

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Vzhled EN 1338 příloha J bez trhlin, odlupování nebo rozvrstvení
Tvar a rozměry    
a) délka prvků EN 1338 příloha C (±2 mm)
b) šířka prvků EN 1338 příloha C (±2 mm)
c) výška prvků EN 1338 příloha C (±2 mm)
Pevnost v příčném tahu EN 1338 příloha F >/= 3,6 Mpa
Lomové zatížení EN 1338 >/=250 N/mm
Nasákavost hmotnostní EN 1338 max. 6,0%
Odolnost proti obrusu (třída 4, metoda Böhm) EN 1338 příloha G </= 18 000 mm3/5000mm2
Odolnost proti CHRL metoda C EN 1338 </= 1 000 g/m2
Odolnost proti povětrnostním vlivům Třída 3 EN 73 1326/Z1 Ztráta hmotnosti ≤ 1,0 kg/m2
  Zkušební postup A 100 cyklů
  Zkušební postup C 75 cyklů
Reakce na oheň   třída A1

Prvky dopravní infrastruktury

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Vzhled ČSN EN 1340 příloha J bez trhlin, odlupování nebo rozvrstvení
Tloušťka lícové vrstvy ČSN EN 1340 příloha C min. 4 mm
Tvar a rozměry ČSN EN 1340 příloha C  
a) délka prvků   ±5 mm
b) šířka prvků   ±3 mm
c) výška prvků   ±5 mm
Pevnost v ohybu ČSN EN 1340 příloha F Třída S U 3,5 Mpa
Odolnost proti obrusu ČSN EN 1340 příloha G, H  
a) třída 3H obrubník parkový   ≤ 23 mm
b) třída 4I obrubník silniční   ≤ 20 mm
Odolnost proti povětrnostním vlivům Třída 3 ČSN 731326/Z1 ztráta hmotnosti < 1,0 kg/m2
  Zkušební postup A 100 cyklů
  Zkušební postup C 75 cyklů

Střešní krytina

Vlastnosti Zkušební postup podle Deklarované parametry
Únosnost - charakteristická po 28 dnech CSN EN 490 3248 N
Odolnost proti mrazu a rose - odkápnutí po 20 hodinách CSN EN 490 k odkápnutí nedošlo
Hmotnost CSN EN 490 (±10%)
Délka závěsná CSN EN 490 ±4 mm
Šířka krycí CSN EN 490 ±5 mm
Rovinnost CSN EN 490 ±3 mm
Prosákavost - odkápnutí po  20 hodinách CSN EN 490 nesmí prosáknout 20 hodin
Obsah přírodních radionuklidů CSN EN 490 31 Ra-226Bq/kg