Změna u tvarovky KBF 40-9

20.11.2020

Změna u tvarovky KBF 40-9

Odstranění svislé fazety 

V souvislosti s neustálou inovací ve výrobě jsme se rozhodli ke změně u tvarovek PlayBlok KBF 40-9 v hladkém, štípaném i škrábaném provedení. Nově tyto tvarovky budou vyráběny bez svislé středové fazety. Zásoby již vyrobených tvarovek PlayBlok KBF 40-9 A, B, S se středovou fazetou mohou zákazníci objednat pod názvem "DOPRODEJ" v našich e-shopech

Tým KB-BLOK

Příčina vzniku 

Jedná se o chemickou reakci vody s cementem (hydratace betonu), při kterém se vytváří hydroxid vápenatý. Vlivem postupného vysychání betonu v tvarovkách (hydratování) prochází odpařovaná voda póry betonové tvarovky na povrch a na povrchu poté reaguje s oxidem uhličitým (složka vzduchu). Výsledkem reakce je poté vápenný výkvět.
 

Odstranění

Výkvěty tvoří soli, které jsou rozpustné ve vodě. Postupem času tedy výkvět působením vlivu povětrnosti (déšť, slunce) samovolně vymizí přirozeným způsobem. Rychlost odstranění výkvětu je závislá na klimatických podmínkách, především na četnosti a množství srážek.
K urychlení procesu odstranění výkvětu lze na tvarovky aplikovat octovou vodu, nebo 2% (barevné tvarovky) - 5% (přírodní tvarovky) roztok kyseliny solné, popř. chlorovodíkové (opláchnutí tvarovek vodou, nanesení roztoku, opětovné opláchnutí tlakovou vodou).

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
 

Tvarovky s povrchovou úpravou SUZUKA

U tvarovek s povrchovou úpravou SUZUKA se stejně tak jako u tvarovek bez nástřiku může objevit chemická reakce v podobě výkvětů. Nejedná se však o vadu výrobku a je nutné vyčkat až klimatickými vlivy výkvět přirozeným způsobem vymizí. Vzhledem k nástřiku na tento typ tvarovek nelze použít prostředky k odstranění výkvětu. 

  Více o tvrobě výkvětů ZDE