Světlé skvrny na pohledových plochách tvarovek KBF v povrchové úpravě SUZUKA

16.10.2022

Světlé skvrny na pohledových plochách tvarovek KBF v povrchové úpravě SUZUKA

Tvarovky s povrchovou úpravou SUZUKA se vyznačují tím, že jejich povrch je opatřen nástřikem velice kvalitní pryskyřičnou hmotou na vodní bázi obsahující kamenivo a keramické písky. Výhodou této povrchové úpravy je tak odolnost proti vodě, UV záření a nečistotám.

Spára u typu KBF tvarovek je provedena konstrukčně a proto ji nedoporučujeme vyplňovat spárovací hmotou. Vlivem dešťů by mohlo docházet k postupnému uvolňování vápeno-cementového mléka z materiálu spárovací hmoty, čímž by došlo ke vzniku světlých skvrn na pohledových plochách.

Dodatečné spárování u tvarovek typu KBF se vzhledem ke koncepci tohoto výrobku neprovádí. Výrobcem to není uváděno ani doporučováno. Nelze je tedy reklamovat.

Světlé skvrny, tzv. výkvěty, se nevyhýbají ani betonovým tvarovkám bez úpravy SUZUKA. O tom si můžete přečíst v článku Výskyt výkvětů.