Zásady zdění

 • Nejlepších výsledků při zdění s materiály KB - BLOK systému dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je 8-10 mm. Pokud si nejste jisti přesností tloušťky malty, používejte raději zdící přípravky z ocelové kulatiny o průřezu 10 mm.
 • Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu. Doporučujeme naši Speciální zdící směs KB - BLOK systém.
 • Spárování provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování.
 • Při osazování tvarovky používejte gumovou nebo dřevěnou paličku.
 • Dodržujte elementární technologické zásady s všeobecnou platností, jako je zdění a betonování výztuží při minimální teplotě + 5°C a minimální teplotě betonové směsi + 7°C.
 • Dutiny ve tvarovkách nejsou určeny pro výplň, pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Pro výplň dutin betonových tvarovek používejte beton C16/20 měkké konzistence.
 • Vložený beton se hutní, např. vpichy ocelovou tyčí.
 • Všechny zdící tvarovky KB - BLOK systému mají provedení s dělící drážkou pro půlení dle potřeb skladby zdiva. Pro jiné rozměrové úpravy je nejlepší tvarovky řezat nebo vrtat.
 • Při zdění věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovky.
 • Základním modulem systému je šířka a výška 200 mm. Vnější rozměry stavby na plášti proto volte tak, aby odpovídaly násobku modulu šířky 200 mm. Rovněž výška jednotlivých pohledových prvků na fasádě by měla být násobkem 200 mm.
 • Vnější rozměry pro výplně stavebních otvorů, především okna a dveře, by měly mít velikost odpovídající násobku 200 mm.