Modulová koordinace

Modulové projektování je metoda koordinace rozměrů různých stavebních prvků a měla by vést ke zjednodušení práce na stavbě a ke snížení finančních nákladů.

Pečlivé a promyšlené projektování minimalizuje nutnost řezat či jinak upravovat tvarovky, což zdržuje a prodražuje výstavbu.

V modulovém projektu stavby betonového zdiva jsou všechny horizontální rozměry v násobcích poloviny jmenovité délky tvárnic, zpravidla 200 mm. Vertikálně jsou rozměry v násobcích plné jmenovité výšky tvarovek, tj. 200 mm.

Vzhledem k nutnosti dodržení modulové skladebnosti stavby je nutné konstrukci stavby navrhovat od vnějšího pláště budovy směrem dovnitř stavby. KB - BLOK systém zahrnuje všechny potřebné tvarovky pro skladbu vnějšího pláště budov. Vnitřní (nosné) konstrukce se obvykle lépe rozměrově přizpůsobují nežli vnější pohledový plášť budovy.