Okenní a dveřní otvory

Skladebná šířka otvorů by měla být v systému KB - BLOK v násobcích modulu systému tj. n × 200 mm.
Ve vnější nosné stěně provedené z tvarovek se štípaným povrchem doporučujeme navrhnout otvory v sudém násobku modulu (400; 800; 1000 mm...), a to proto, aby hrana ostění se spárou byla symetrická na obou stranách otvoru (buď na střih, nebo na vazbu).

 V horizontálním směru (šířka otvoru) není žádný důvod nevyhovět požadavkům na modul systému 200, popř. 400 mm.

 Ve vertikálním směru volíme u okenních otvorů, balkonových či vstupních dveří výšku otvoru také v násobcích 200 mm.

Drobný problém nastává u dveřních otvorů v nosných vnitřních stěnách, ale ani ten není neřešitelný. Můžeme aplikovat princip vchodových dveří, ale pak musíme zvolit atypické vnitřní dveře.
Nebo zvolíme standardní výšku vnitřních dveří a zbytek upravíme do modulu.
Při návrhu výšky dveřního otvoru nesmí projektant opomenout koordinaci s návrhem tloušťky podlahy.

Detail překladu v nosné vnitřní zdi tl. 200 mm

  1. PŘEKLAD 190/190 mm (RESP. 200/200 mm), DL. 1,2 m
  2. PODBETONOVÁNÍ Z C16/20, TL. 30mm (PROBETONOVAT I SPODNÍ DUTINY), Š. 200 mm
  3. NABETONÁVKA Z C16/20, TL. 30 mm
  4. ŽELEZOBETONOVÁ MONOLICKÁ STPNÍ DESKA TL. 200 mm