Příčky

V budovách postavených z tvarovek KB - BLOK systému můžeme v podstatě použít jakýkoliv druh příček dostupných na našem trhu.
Sám systém KB - BLOK nabízí tvarovky příčkové a je na projektantovi, zda zvolí systémovou variantu. Pak odpadá drobný problém s vázáním příček do nosných stěn, ale vyžaduje důkladnou přípravu návrhu vedení instalací elektro, vody, kanalizace a vytápění (viz. kapitola 1.9. Elektroinstalace + rozvody TZB). Nebo zvolí zdění z cihelných, pórobetonových příčkovek, sádrokartonových desek. Potom musí zvýšenou pozornost věnovat kotvení příček. Provázání s nosnými zdmi a mezi příčkami navzájem naleznete v kapitole 1.8. Provázání konstrukcí.

Vzhledem k vysoké přesnosti tvaru zdících prvků KB - BLOK systému se případné omítky řeší jako tenké stěrkové. Pouze s ohledem na doporučení výrobce omítkových směsí se před nanesením omítek připevní na zeď rabicové či jiné výztužné pletivo. Připevnění se provádí do spár.