Stropní konstrukce

Horizontální konstrukce tvoří důležitou součást nosného systému stavby.

Nejdůležitější funkcí stropních konstrukcí je bezpečné přenášení stálého a nahodilého zatížení do vertikálních nosných konstrukcí a vyztužení stavby proti horizontálním silám.

V systému KB - BLOK musíme kromě statických požadavků na konstrukci, které mají samozřejmě prioritu, zohlednit požadavky modulových vztahů.

Obecně platí, že by výška stropu nosné konstrukce měla být 200 mm. Není-li možno tuto podmínku dodržet, je třeba provést vyrovnání do násobku 200 mm.

Doporučené varianty stropních konstrukcí

 I. Dřevěný trámový strop

 II. Železobetonová monolitická deska

 III. Keramické vložky a nosníky (Miako, CDS Hurdis, Hat Trick, POT, KP&T, Ocel I) CDS Hurdis

 IV. Keramické a betonové panely tl. 190 mm