Elektroinstalace a rozvody TZB

Elektroinstalace

Rozvody elektroinstalací jsou vedeny v elektroinstalačních ochranných trubkách (kopex), které jsou při instalaci opatřeny protahovacím vodičem AY/4.
Horizontální rozvody jsou vedeny v betonu nášlapné vrstvy podlahy. Dovoluje-li to dispozice stavby, lze pro rozvody využít sklepních či půdních prostor.
Vertikální rozvody vedené v příčkách jsou zasekány, v betonových tvarovkách využíváme k protažení dutin.
Přechod z horizontálního do vertikálního vedení je nutno dosekat či dofrézovat.

Rozvody TZB

Ležaté rozvody kanalizace mohou být vedeny pod podlahovými konstrukcemi 1. PP resp. 1. NP nebo v podlahách dalších pater.
Ležaté rozvody vody mohou být vedeny v chráničce v kanálku v podlaze nebo v cihelných či sádrokartonových příčkách.
Již v návrhu stavby by měla být na místě maximální snaha o soustředěnost zařizovacích předmětů a tím i sanitárních rozvodů. Svislé rozvody lze pak řešit pomocí instalačních jader či vhodných přizdívek.

Ležaté rozvody topení je vhodné umísťovat do tepelně izolační vrstvy podlahy. Tento fakt však musíme zohlednit při návrhu skladeb podlahových konstrukcí.
Svislé stoupací vedení je vhodné umísťovat opět do instalačních jader.

Při provádění stavby je nutné, aby veškeré montážní práce byly důsledně koordinovány s ostatními profesemi. Také je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb.