Provázání konstrukcí

Klasické provázání rohů a styků zdí pomocí vazby lze použít pouze v případě nosných zdí tl. min. 200 mm.
U styku dvou nestejně silných tvarovek se používají ocelové spony, které se vkládají do vodorovných spár.

Příklady užití ocelových spon:

I. Napojení dvou příček z tvarovek KB 1-10 A (KB 2-10 A)

II. Napojení příčky na zeď

III. Napojení dvou zdí

IV. Zpevnění nároží vnější vrstvy obvodového pláště a vzájemné spojení nosné zdi a obvodového pláště. Spony propojují jednotlivé vrstvy sendviče a zajišťují statickou stabilitu celé zdi. Provedení z nekorodující oceli zaručuje neomezenou životnost.

Spojení nosného a vnějšího pláště.

 

Nároží vnějšího pláště.
Pohled - rozmístění spon v sendvičové stěně s obvodovým pláštěm, šíře 150 mm a 200 mm.

 Nároží vnějšího pláště.
Pohled - rozmístění spon v sendvičové stěně s obvodovým pláštěm, šíře 100 mm.