Sendvič EKO

Popis

KB - BLOK sendvič EKO je v principu nejjednodušší skládanou konstrukcí s využitím systémových tvarovek KB - BLOK. Jednotlivé varianty se liší použitím finální fasádní konstrukce. Dle systému fasády je možno tyto konstrukce nejjednodušeji realizovat jako nevětrané nebo větrané při použití libovolného montovaného fasádního pláště.

Vlastní nosná konstrukce je z vibrolisovaných betonových tvarovek KB - BLOK modulové řady 200 nebo 300. Celková tloušťka stěny je dána pouze požadavkem na tepelně-technické parametry. Při použití tvarovek modulové řady 200, jež mají výrobní rozměr 195 mm2, lze tedy dosáhnout minimální realizovatelné tloušťky nosné nebo nosné obvodové stěnové konstrukce.

Stejně jako ostatní varianty KB - BLOK sendviče je i KB - BLOK sendvič EKO určen pro výstavbu bytových domů, rodinných domů všech kategorií a občanských staveb. Je vhodný i jako výplňová konstrukce pro dozdívky skeletů libovolných staveb. Pro tento účel je možno použít i modulovou řadu 150.

Předností této skladby je kromě minimální skladebné tloušťky zejména jednoduchost fází projekce i realizace. Rovněž principiální jednoduchost řešení detailů i náročnějších a kompozičně složitějších staveb předurčuje KB - BLOK sendvič EKO k nejširšímu využití na stavebním trhu, a to i pro stavby realizované svépomocí. Použitá tepelná izolace pro kontaktní fasády je Saint-Gobain ISOVER: Orsil TF.