Sendvič EKO

Varianty a skladby

KB - BLOK sendvič EKO A – fasáda omítková

U varianty A je použita tepelná izolace ORSIL TF. Tloušťka izolace je dimenzovatelná od 120 do 240 mm s rozsahem tepelného odporu RD = 3,15 až 6,35 m2.K.W-1. Finální omítková vrstva dodává konstrukci tradiční vzhled při dodržení všech dalších požadavků na moderní konstrukce, zejména tepelně-technických.
Omítka fasády je tvořena systémovou stěrkou KNAUF, určenou pro použití jako finální vrstva pro minerální tepelné izolace.
Při použití izolace ORSIL TF tloušťky 120 mm je celková skladebná tloušťka konstrukce pouze 320 mm. Tento údaj je významný zejména u staveb s důrazem na minimalizaci zastavěné plochy, jako jsou např. řadové rodinné domy.

KB - BLOK sendvič EKO B - fasáda omítková

U varianty B je použita tepelná izolace BACHL. Tloušťka izolace je dimenzovatelná od 120 do 260 mm. Finální omítková vrstva dodává konstrukci tradiční vzhled při dodržení všech dalších požadavků na moderní konstrukce, zejména tepelně-technických.
Omítka je tvořena systémovou stěrkou KNAUF, určenou pro použití jako finální vrstva při použití izolace z pěnového polystyrenu.
Při použití polystyrenové izolace BACHL tloušťky 120 mm je celková skladebná tloušťka konstrukce pouze 320 mm. Tento údaj je významný zejména u staveb s důrazem na minimalizaci zastavěné plochy a naopak maximalizaci objemu vnitřního prostoru.

KB - BLOK sendvič EKO C – fasáda montovaná

U varianty C je použita tepelná izolace ORSIL FASSIL / HARDSIL. Tloušťka izolace je libovolně dimenzovatelná od 120 do 240 mm s rozsahem tepelného odporu RD = 3,4 až 6,35 m2.K.W-1. Finální fasádní vrstva dodává konstrukci moderní vzhled při dodržení všech dalších požadavků na moderní konstrukce, zejména tepelně-technických.
Fasáda je tvořena libovolným montovaným systémem. Tyto lehké pláště doplňují spolu se systémem zateplení nosnou konstrukci KB - BLOK. Tuto variantu je doporučeno realizovat jako provětrávanou fasádu. Povrch fasády tvoří libovolný materiál zahrnující dřevo, plech, nebo fasádní desky.
Při použití izolace ORSIL FASSIL / HARDSIL tloušťky 120 mm a provětrávané vrstvy 50 mm je celková skladebná tloušťka konstrukce 370 mm. Tento údaj je významný zejména u staveb s důrazem na minimalizaci zastavěné plochy, jako jsou např. řadové rodinné domy.