Sendvič EKO

Vlastnosti

Mezi hlavní pozitiva a konkurenční přednosti skládané konstrukce KB - BLOK sendvič EKO patří:

 • minimální skladebná tloušťka stěny
 • vysoká únosnost zdiva
 • volitelné parametry tepelného odporu
 • vysoká tepelná akumulace
 • vysoká požární odolnost
 • výborné akustické parametry
 • vyvážený poměr užitné hodnoty k ceně
 • variabilnost fasádního systému
 • atraktivní vzhled stavby jako celku
 • energetické úspory provozu objektu
 • jednoduchá realizace bez mechanizace