Sendvič Klasik

Popis

SENDVIČ KLASIK je odvozeným pokračováním vývojové řady skládaných konstrukcí ze systémových tvarovek KB - BLOK.
Hlavní odlišností je nejen výsledná estetická hodnota a výraz stěny, respektive fasády, ale zejména kompletnost skladebných vrstev. Jednotlivé varianty této řady se liší dimenzí použité izolační vrstvy a zejména modulové řady přizdívky, čímž se mění požadované vlastnosti a celková tloušťka stěn.

Dle požadovaných hodnot je možno tyto konstrukce realizovat i jako nevětrané, ale přednostně je pro ideální tepelně-technické vlastnosti skladba navržena jako provětrávaná.

Vlastní nosná konstrukce je stejně jako u sendvičů EKO a KB z vibrolisovaných betonových tvarovek KB - BLOK modulové řady 200 nebo 300. Celková tloušťka stěny je dána zejména požadavkem na tepelně-technické parametry.

Vrstva izolace je pomocí systémových spon přichycena k vnějšímu líci nosné stěny a zajištěna talířovými kotvami. Dodavatelem těchto systémů je HALFEN-DEHA. Použitá tepelná izolace pro provětrávané fasády je Saint-Gobain ISOVER: FASSIL (pro rodinné domy) a HARDSIL (pro bytové domy a občanské stavby). Tloušťka izolace je dimenzovatelná od 100 do 200 mm s rozsahem tepelného odporu RD = 2,85 až 5,70 m2.K.W-1.

KLASIK přizdívka je nejčastěji provedena jako režná s volbou barvy a struktury povrchu z rozsáhlého sortimentu KB - BLOK. Tvarovky KLASIK jsou v modulu klasické cihly - 150/300/75 mm. Přizdívka je založena jako samonosná, na konstrukci samostatného nebo častěji společného základu s vnitřní nosnou stěnou. Toto založení je možno nahradit konzolovým systémem kotev HALFEN-DEHA. Do ložných spár jsou během zdění průběžně zakládány spony pro spřažení konstrukcí stěn. Spřažení musí odolávat zejména vztlakovým silám způsobeným sáním větru.

Mezi lícem izolace a fasádní přizdívkou je ponechána vzduchová mezera min 30 mm pro odvětrání. Díky tomu je dokonale zabezpečeno odvedení vodních par bez možnosti i jen minimálního zkondenzování ve skladbě stěny.

Vrstva přizdívky a provětrání přirozeně vede k nárůstu celkové tloušťky konstrukce, ovšem při kvalitativním posunu do ideálního řešení celkových parametrů konstrukce a estetického výrazu fasády stavby. Režná fasáda formátu KLASIK má tradiční a přirozený půvab kvality řemeslné poctivosti s nadčasovou platností. Díky barevným a povrchovým variantám je možnost kombinací takřka neomezená. Vlastní modulový spárořez je možno navíc rovněž upravovat a členit.

Součástí systému KB - BLOK je ucelený sortiment doplňkových tvarovek řady KLASIK pro realizaci veškerých detailů stavebních konstrukcí.

Stejně jako ostatní varianty KB - BLOK sendviče je i KB - BLOK sendvič KLASIK určen pro výstavbu bytových domů, rodinných domů všech kategorií a občanských staveb. Rozsah a kombinace fasády nejsou ničím omezeny.

Skladba sendviče KLASIK je esteticky i uživatelsky nejhodnotnější a splňuje nejnáročnější požadavky moderní výstavby.
Předností této skladby je zejména výsledná estetická kvalita. Pro dodržení spárořezu je třeba zohlednit skladebnost ve fázi projekce i realizace. Pro řemeslnou jednoduchost je KB - BLOK sendvič KLASIK vhodný pro náročné stavby i stavby realizované svépomocí.

Dobře provedená fasáda v režném provedení je zcela bezúdržbovou a obecně nejtrvanlivější variantou fasády, prověřenou za celá staletí.