Sendvič Klasik

Varianty a skladby

KB - BLOK sendvič KLASIK A, skladba 20 15 15 provětrávaná

Nosná konstrukce je tvořena tvarovkami modulové řady 200, eventuelně 300.U varianty A je použita tepelná izolace FASSIL nebo HARDSIL v provětrávané skladbě.
Tato skladba je nejrozšířenější pro snadnou realizaci a modulovou koordinaci stěn. Tloušťka izolace je dimenzovatelná od 100 do 130 mm s rozsahem tepelného odporu RD = 2,85 až 3,65 m2.K.W-1.
Vzduchová mezera sloužící pro odvětrání musí být min. 30mm.
Přizdívka je realizována z tvarovek modulové řady 150.
Při použití izolace FASSIL nebo HARDSIL tloušťky 120 mm a 30 mm provětrání je celková skladebná tloušťka konstrukce 500 mm. Tento údaj je významný zejména s ohledem na vlastnosti stěny. Použití je v šíři veškerých staveb s požadavkem na ekonomiku provozu a kvalitu vnitřního prostředí.

KB - BLOK sendvič KLASIK B, skladba 20 15 15 nevětraná

Nosná konstrukce je tvořena tvarovkami modulové řady 200, eventuelně 300.
U varianty B je použita tepelná izolace BACHL jako kontaktní. Tloušťka izolace je tvořena dvěma překládanými vrstvami 80 + 70 mm . Přizdívka je realizována z tvarovek modulové řady 150. Při použití izolace BACHL 150 mm je celková skladebná tloušťka konstrukce 500 mm. Tento údaj je významný zejména s ohledem na vlastnosti stěny. Použití je v šíři veškerých staveb s požadavkem na ekonomiku provozu a kvalitu vnitřního prostředí.

KB - BLOK sendvič KLASIK C, skladba 20 20 15 provětrávaná

Nosná konstrukce je tvořena tvarovkami modulové řady 200, eventuálně 300. U varianty C je použita tepelná izolace FASSIL nebo HARDSIL v provětrávané skladbě. Tato skladba je rozšířena pro kvalitu zateplení a snadnou realizaci v modulové koordinaci stěn.
Tloušťka izolace je dimenzovatelná od 130 do 170 mm s rozsahem tepelného odporu RD = 3,65 až 4,80 m2.K.W-1. Vzduchová mezera sloužící pro odvětrání musí být min. 30 mm. Přizdívka je realizována z tvarovek modulové řady 150. Při použití izolace FASSIL nebo HARDSIL tloušťky 170 mm a 30 mm provětrání je celková skladebná tloušťka konstrukce 550 mm. Tento údaj je významný zejména s ohledem na kvalitní vlastnosti stěny. Použití je v šíři veškerých staveb se zvýšeným požadavkem na nízkou náročnost provozu a vysokou kvalitu vnitřního prostředí.