Sendvič Klasik

Skládané konstrukce

SENDVIČ KLASIK je odvozeným pokračováním vývojové řady skládaných konstrukcí ze systémových tvarovek KB - BLOK. Hlavní odlišností od SENDVIČE KB je modulová skladba fasády z tvarovek formátu klasické české cihly.

  1. nosná konstrukce z vibrolisovaných betonových tvarovek KB - BLOK modulové řady 200 nebo 300
  2. tepelná izolace Saint-Gobain ISOVER - FASSIL - pro rodinné domy, HARDSIL - pro bytové domy a občanské stavby
  3. fasádní zdivo z vibrolisovaných betonových tvarovek KB - BLOK modulové řady 150 - KLASIK
  4. kotvy fasádního systému, provedení nerez, např. HALFEN - DEHA
  5. vnitřní věnec spojený se stropní konstrukcí, tvořený věncovými tvarovkami
  6. fasádní překlad / věnec
  7. libovolná výplň otvoru
  8. parapet vnější
  9. vnitřní parapet
  10. provětrávaná vrstva