Hutnění

Po hrubém očištění a zametení plochy od spárovacího písku zhutníme plochu vhodnou vibrační deskou, nejlépe 1 x v podélném směru a 1 x v příčném směru. Po zhutnění je třeba provést dospárování spár pískem a celou plochu dokonale očistit. Po takto provedené ploše je možno ihned chodit a jezdit. Umožňuje-li to využití položené plochy, doporučujeme provést spárováníještě jednou zhruba po čtyřech týdnech.

Při pokládce zámkových dlažeb UNIHOLAND 40, UNIHOLAND MAXI 60, UNIKOST 40, Dlažba MEDIO, Dlažba GRANDE, UNIHRADČANY 60, UNIHRADČANY 60 XL 600, UNIHRADČANY 60 XL 400, Dlažba Cihla, Dlažba cihla velká 60,  Dlažba CIHLA velká 70  je zakázáno plochu hutnit vibrační deskou.

Hutnění dlažby pomocí vibrační desky