Spárování

Spárování doporučujeme provést sypkým pískem nejlépe frakcí 0/2. Velmi dobrých výsledků dosáhneme použitím jemných kopaných písků v suchém stavu. Spárování provádíme volným posypem plochy a rozprostřením vhodným smetákem. Spárování je třeba provést minimálně dvakrát a to vždy po zhutnění plochy vibrační deskou.

Rozprostření posypu smetákem do spár