Pokládka dlažby

Pokládku betonové zámkové dlažby provádíme na urovnaném a do příslušné nivelity staženém podloží. Na malých plochách ji provádíme ručně a na větších plochách se pokládka zpravidla provádí strojním způsobem. Pokládku dlažby provádíme v celé šíři plochy a zpravidla proti spádu dlážděné plochy. Pokládku provádíme zásadně již z vydlážděné plochy tak, aby na položené ploše bylo možno volně chodit. Jednotlivé kusy zámkové dlažby se kladou na sraz. Spáry jsou vymezeny distančními nálisky. Při provádění nestandardních detailů např. v zakřivených plochách u kanalizačních vpustí, stromů, zábradlí apod. používáme dlažbu rozměrově upravenou štípáním na speciální ruční štípačce nebo řezáním pilou na beton. V žádném případě nedoporučujeme provádět tyto detaily zálivkou prostým betonem. Při pokládce dlažby z různě barevných dlaždic pokládáme zámkovou dlažbu z více palet.

Srovnávání vrchní kladecí vrstvy pomocí latě

Pokládka dlažby, jednotlivé kusy dlažby vyrovnáváme pomocí gumové paličky