Způsob pokládky zámkové dlažby

Pro výstavbu zpevněné plochy je účelné pracovat s jednoduchou projektovou dokumentací, které předchází směrové a výškové zaměření stavby. Podle určení stavby je třeba zvolit vhodnou skladbu podkladových vrstev. Tato skladba je různá u zpevněné plochy, která je určena pro pěší, a u zpevněné plochy určené pro pojezd nákladních vozidel, tedy pro velké zatížení. Z hlediska kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladové vrstvy velmi důležitou částí celé stavby.Ani nejlepší dlažba nenahradí chybné či nekvalitní provedení podkladové vrstvy.