Plotová zeď se sloupky

  1. Ze systému KB - BLOK lze realizovat oplocení různé délky, výšky a šířky plotového pole, v závislosti na požadavku zákazníka, a to při dodržení statických zásad.
  2. Sloupky - doporučená osová vzdálenost sloupků 280 - 320 cm. Plot se konstruuje jako konzola vetknutá do základu. Výztuž jak v poli, tak ve sloupcích je svislá, profil výztuže závisí především na výšce plotu. Výztuž se kotví do základů. Při stavbě sloupků probetonovat tvarovky max. po 4 řadách najednou zavlhlým betonem třídy C16/20 měkké konzistence. Vložený beton ( C16/20) se hutní, např. ocel. tyčí.
  3. Sloupky se zpravidla armují po celé výšce.
  4. Provázání sloupku a vedlejší plotové zdi se provádí vložením ocelové výztuže (plochá ocel, armovací drát ve tvaru spony) do vodorovných spár.
  5. Tvarovky se kladou na vazbu.
  6. V poslední nadzemní řadě použít věncovky s průběžnou armovací výztuží 1 × V 10, kotvenou k armatuře sloupků.
  7. Konstrukce zdi dle vyobrazení, alternativně hřeben v jedné linii (bez vystupujících sloupků).
  8. Dilatační spáry navrhovat v max. vzdálenosti 8 m, zpravidla ve spáře mezi sloupkem a polem.