Sloupky a plotové výplně

 1. Při stavbě sloupků probetonovat tvarovky max. po 4 řadách najednou zavlhlým betonem třídy C 16/20 měkké konzistence.
 2. Vložený beton ( C16/20) se hutní, např. ocel. tyčí.
 3. Doporučená osová vzdálenost sloupků 280 - 320 cm.
 4. Výztuž sloupku se posuzuje podle jednotlivých případů, ve kterých se musí zohlednit zejména:
  • výška a osová vzdálenost sloupků
  • případné zavěšení vrátek nebo vrat do sloupků
  • zatížení větrem
  • váha plotových dílců
  • členění plotové výplně.
 5. Při standardním zatížení armovat výztuží 4 × V10.
 6. Výztuž se kotví do základů.
 7. Třmínky rozdělovací výztuže 1 × E6 (cca. 20 cm) se vkládají do vodorovných spár sloupku.
 8. Držáky plotových dílců se vkládají do vodorovných spár sloupku.
 9. Výška sloupků i podezdívky je variabilní.